Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır: Bir işte iyi sonuç alınmak isteniyorsa o işe dört elle sarılmalıdır. Toprak da iyi sürülürse iyi verim elde edilir. Ona göre verim alınır.

Zararın neresinden dönersen kardır: Bir işte sürekli kazanç beklemek yanlıştır. Bazen kişi zarar da edebilir. Önemli olan o zararı bir şekilde önleyebilmektir.

Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur:
 Kaybolan, yitirilen şeyler genellikle mevcudun içindeki en iyi mallardır.

Zemheride sür de çalı sür:
 Güzel bir verim alabilmek için özensizce dahi olsa bile tarlayı zemheride yani kışın en şiddetli zamanında sürmek gerekir.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır: 
Olması oldukça zor olan bir şeyi isteyen buna bir çözüm bulmak zorundadır.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır:  
Varlıklı insan, parasının gücüyle en zor işleri başarır. Züğürt yani meteliksiz, fakir kimse de en kolay işte bile başarısız olur.

Zengin kesesini döver, züğürt dizini: 
Zengin, varlıklı kişi para kesesini döver; züğürt, fakir kişi ise parasızlık yüzünden dizini döver.

Zengin silkinse fakir bay olur: 
Zengin, varlığının çok az bir kısmını fakire verirse fakir de zenginleşmiş olur.

Zenginin basması ipekli görünür: 
Zenginin giydiği, yediği yani neyi varsa başkalarınca daha değerli görünür.

Zenginin horozu bile yumurtlar: 
Serveti olan mal mülk sahibi kişiler her şeyde daha şanslıdırlar.

Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar: 
Yoksul kişiler çoğunlukla zengin kişilerin yaşantısını, neler yaptıklarını konuşarak zamanlarını harcar, dedikodu ederler.

Zerdaliden kaval olmaz, al zurnadan haberi: 
Gereken şartlar olmadan bir iş oluşmaz. İşe yaramayan araç gereçlerle bir sonuç elde edilmez.

Zeyrek kuş iki ayağından tutulur:
 İşini kandırma, hile ile yürüten kişiler sonunda bir şekilde yakayı ele verir.

Zırva tevil götürmez:
 Saçma, boş, anlamsız bir düşünceyi açıklamaya, yorumlamaya haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır.

Zor kapıdan girerse şeriat bacadan çıkar: 
Bir yerde zorbalık, adaletsizlik, zulüm varsa orada din ve yasaların hükmü olmaz.

Zor oyunu bozar:
 Düzenbazlıkla hile ile hazırlanan bir düzenin güç kullanılarak üstesinden gelinebilir.

Zora dağlar dayanmaz: 
Çok güç koşullar karşısında kişi boyun eğmek zorunda kalır.

Zorla güzellik olmaz: 
Kişi, istemediği, beğenmediği bir şeyi zorla yapmaz.

Zurnada peşrev olmaz: 
Rastgele yapılan işlerde bir yöntem, kural olmaz. İş, kendi kendine ilerler.

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır:
 Tüccar, züğürt olduğu zaman başka kimsede bir alacağım kalmıştır diye eski defterleri karıştırır.

Züğürtlük zadeliği bozar: 
Tanınan kişiler varlıklarını yitirip fakir duruma düştüklerinde soylulukları da yok olup gider.

Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü:
 Önceleri durumu iyi olan kimseler bu konumlarını kaybettiklerinde uygunsuz, yersiz davranışlarda bulunur.

Zahmetsiz rahmet olmaz: Çalışıp çabalamadan eziyet çekmeden istenilen güzel sonuçlar elde edilmez.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy: Kişi, yaşadığı çevreye her açıdan farklı ise kişinin o çevreye bir şekilde kendini uydurması gerekir.

Zararın neresinden dönersen kardır: Bir işte sürekli kazanç beklemek yanlıştır. Bazen kişi zarar da edebilir. Önemli olan o zararı bir şekilde önleyebilmektir.

Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur: Kaybolan, yitirilen şeyler genellikle mevcudun içindeki en iyi mallardır.

Zemheride sür de çalı sür: Güzel bir verim alabilmek için özensizce dahi olsa bile tarlayı zemheride yani kışın en şiddetli zamanında sürmek gerekir.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır: Olması oldukça zor olan bir şeyi isteyen buna bir çözüm bulmak zorundadır.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır:  Varlıklı insan, parasının gücüyle en zor işleri başarır. Züğürt yani meteliksiz, fakir kimse de en kolay işte bile başarısız olur.

Zengin kesesini döver, züğürt dizini: Zengin, varlıklı kişi para kesesini döver; züğürt, fakir kişi ise parasızlık yüzünden dizini döver.

Zengin silkinse fakir bay olur: Zengin, varlığının çok az bir kısmını fakire verirse fakir de zenginleşmiş olur.

Zenginin basması ipekli görünür: Zenginin giydiği, yediği yani neyi varsa başkalarınca daha değerli görünür.

Zenginin horozu bile yumurtlar: Serveti olan mal mülk sahibi kişiler her şeyde daha şanslıdırlar. İmkansız şeyler bile onlar için mümkündür.

Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar: Yoksul kişiler çoğunlukla zengin kişilerin yaşantısını, neler yaptıklarını konuşarak zamanlarını harcar, dedikodu ederler.

Zerdaliden kaval olmaz, al zurnadan haberi: Gereken şartlar olmadan bir iş oluşmaz. İşe yaramayan araç gereçlerle bir sonuç elde edilmez.

Zeyrek kuş iki ayağından tutulur: İşini kandırma, hile ile yürüten kişiler sonunda bir şekilde yakayı ele verir.

Zırva tevil götürmez: Saçma, boş, anlamsız bir düşünceyi açıklamaya, yorumlamaya haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır.

Zor kapıdan girerse şeriat bacadan çıkar: Bir yerde zorbalık, adaletsizlik, zulüm varsa orada din ve yasaların hükmü olmaz.

Zor oyunu bozar: Düzenbazlıkla hile ile hazırlanan bir düzenin güç kullanılarak üstesinden gelinebilir.

Zora dağlar dayanmaz: Çok güç koşullar karşısında kişi boyun eğmek zorunda kalır.

Zorla güzellik olmaz: Kişi, istemediği, beğenmediği bir şeyi zorla yapmaz.

Zurnada peşrev olmaz: Rastgele yapılan işlerde bir yöntem, kural olmaz. İş, kendi kendine ilerler.

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır: Tüccar, züğürt olduğu zaman başka kimsede bir alacağım kalmıştır diye eski defterleri karıştırır.

Züğürtlük zadeliği bozar: Tanınan kişiler varlıklarını yitirip fakir duruma düştüklerinde soylulukları da yok olup gider.

Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü: Önceleri durumu iyi olan kimseler bu konumlarını kaybettiklerinde uygunsuz, yersiz davranışlarda bulunur.


Ayrıca bakınız

A harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

B harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları 

C,Ç harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

D harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

E harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

F harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

G harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

I,İ harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

L harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

N harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

O,Ö harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

R harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

S,Ş harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

U,Ü harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

V harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder