V Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Vakit nakittir: Zaman, değerli bir kavramdır. Her şey zamana bağlıdır. Zamanını boşa geçiren parasını kaybetmiş demektir. Bir daha da geri gelmez.

Vakitsiz öten horozun başını keserler: Her şeyin bir zamanı vardır. Bir söz de yerinde ve zamanında söylenmediği zaman veya yersiz söylendiği zaman o söz, büyük zararlara yol açabilir.

Var eli titremez: Varlıklı kişiler, çok fazla düşünmeden kaygılanmadan hayır işlerine girişirler. Bir fakire yardım ederler, sadaka verirler.

Var evi kerem evi, yok evi verem evi: Servet sahibi, varlıklı ailelerin durumu misafir ağırlamaya, birine yardım etmeye oldukça elverişlidir. Yoksul, fakir ailenin evinde ise sıkıntı ve dertten başka bir şey yer almaz.

Vardığın yer körse gözünü kapa: Kişi, çevresindeki kişilerle iyi ilişkilerde bulunmak istiyorsa onlara uymak zorundadır.

Varışına gelişim, tarhana aşına bulgur aşım: Kişi, başkasına ne kadar değer verirse onlara saygı gösterirse kişiye de bu saygı gösterilir.

Varlığa darlık olmaz: Servet sahibi olan zengin kişilerin gücü her şeye yeter.

Varsa pulun herkes kulun yoksa pulun dardır yolun: Zengin, mal mülk sahibi kişilere herkes hizmet eder, fakir kişilere ise kimse yüz vermez, onları bir şey saymaz.

Vasiyet ölüm getirmez: Önceden bir olumsuzluğu düşünüp istemek o durumun olacağı anlamına gelmez. Her şeyin bir zamanı vardır.

Veren el, alan elden üstündür: Herkese yardım eden eli açık kimseye herkes saygı gösterir. Vermek, almaktan daha hayırlıdır. Kişinin birine yardım yapabilirse veya birine bir iyiliği dokunacaksa kişi bundan geri durmamalıdır.

Veren eli herkes öper: Herkese yardım eden, mert, iyiliksever kişilere herkes yardım eder. Onlara herkes saygı duyar.

Veren eli kimse kesmez: Yardımsever, iyiliksever, mert kişileri herkes sever. Onlara kimse kötülük yapmaz.

Veresiye şarap içen iki kere sarhoş olur: Borçla alış veriş yapan sonunda mağdur olur. Borçla kötü bir şey alan da hem borcundan hem de yaptığı kötülükten iki kez yıkılır.

Verirsen doyur, vurursan duyur: Yapılan bir şey hakkıyla yapılmalıdır. Bir yardımda bulunulacaksa yardımı güzelce yapmak gerekir. Birisine vurulacaksa da ona iyice vurulmalıdır ki yenilip gitsin.

Vermeyince mabut, neylesin mahmut: Yüce yaradan, kişiye yetenek kısmet vermezse o kişinin elinden bir şey gelmez.

Ayrıca bakınız

A harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

B harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları 

C,Ç harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

D harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

E harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

F harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

G harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

I,İ harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

L harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

N harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

O,Ö harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

R harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

S,Ş harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

U,Ü harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

V harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder