U, Ü Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ucuz etin yahnisi yenmez: Her şeyin bir maliyeti vardır. Ucuza mal edilen şeylerde hileli yollara başvurulmuş olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla bunlarda kalite aramak yanlıştır. Kalite önemlidir.
 
Uçan kuş aç kalmaz: Çalışıp çabalayan bunun mücadelesini veren kişiler bir şekilde rızkını çıkarırlar.
 
Ufak at da civcivler yesin: Bir şeyi çok abartan çok yalan söyleyen kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenir.
 
Ulular köprü olsa basıp geçme: Başka kişiler sana kırıcı davransa dahi sen onlara uyma, büyüklere karşı da asla saygıda kusur etme.
 
Ulularla urgan çekişme: Kişi, kendisinden daha güçlü ve bilgili olanlarla oldukça iyi geçinmeli onlarla zıtlaşmamalıdır.
 
Ummadığın taş baş yarar: Önemsiz, küçük bildiğimiz kişi ya da şeylerin etkileri çok büyük olabilir. Görünüş aldatıcı olabilir.
 
Umut, fakirin ekmeğidir: Yoksul kişiler, günün birinde zengin olacağını hayal ederek bir umuda kapılır. Onu yaşatan da bu umudu olur.
 
Usta maymun kamçı istemez: İşini bilen kişiye bir şey söylemek, bu kişileri bir şeye zorlamak gereksizdir.
 
Usta yanında perende atılmaz: Bir konuda uzmanlaşmış kişilerle yarışmaya girmek kişiyi yenilgiye uğratır.
 
Ustanın çekici bin altın: Bir işte uzman olmak, o işin sanatını öğrenmenin maddi değeri olamaz. Sanat, zanaat, paradan çok daha değerlidir.
 
Uyku ölümün kardeşidir: Uykuda olan kişinin dünyada olup bitenden haberi olmaz. Ölmüş biri gibi her şeyden uzaktır.
 
Uyuyan yılanın kuyruğuna basma: Bize zarar verebilecek şeyleri harekete geçirmemek gerekir. Kişiyi saldırgan duruma getirip kendimize zararın gelmesine yol açabiliriz.
  
Üç göç, bir yangın yerini tutar: Kişi, sürekli evini bir yere taşırsa eşyaları zamanla kullanılamaz hale gelir. Bu göçler bir yangın kadar o kişiye zarar verir.
 
Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur: Değersiz kişilerin yaptığı işlerde bir güzellik olmaz. Güzel olmayan bir kumaştan iyi bir elbise ortaya çıkmaz.
 
Ürümesini bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir: Neyi, nerede, nasıl diyeceğini bilmeyen kişinin başı da onun çevresindekiler de tehlikeli durumlarla da karşılaşır.
 
Üşenenin oğlu kızı olmamış: Bir şeye girişmeyen çalışmayan kişilerin bir şeyi elde etmeleri mümkün değildir.
 
Üşüntü köpekler mandayı paralar: Kişinin her şeyi tek başına halletmesi mümkün değildir. Bazı şeyler birlikte yapılınca başarı gelir. Birlikten güç doğar.
 
Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz: Her ne kadar iyi olursa olsun üvey olan asla aslının yerini tutmaz. Üvey çocuk da hiçbir zaman kişinin kendi çocuğu gibi olmaz. (kemha: bir çeşit ipek kumaş)
 
Üzüm üzüme baka baka kararır: Kötü, bozuk davranışlı kişilerle arkadaşlık kuranlar onların yanında dura dura onlardan kötü şeyler kaparlar.


Ayrıca bakınız

A harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

B harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları 

C,Ç harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

D harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

E harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

F harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

G harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

I,İ harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

L harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

N harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

O,Ö harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

R harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

S,Ş harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

U,Ü harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

V harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder