O, Ö Harfleri ile Başlayan Atasozleri ve Anlamları

Od ile su dilsiz yağıdır: Yangın, sel gibi felaketler düşman gibidir. Sinsice ve sessiz bir şekilde haber vermeden gelir. Son derece dikkatli olmak gerekir.
 
Oduncunun gözü omçada,  dilencinin gözü çömçede: Kişi, herkesçe kullanılan güzel olan şeylere göz diker, onu elde etmeye çalışır.
 
Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası: Bir eve gelinin gelmesi ile birlikte oğlanın annesinin pabucu dama atılır gibi olur yani değersizleşir. Kızın annesi ise en başköşeye oturtulur.
 
Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi: İnsanın öğrendiklerinin çoğu model alma yoluyla gerçekleşir. Bu anlamda kişi en çok vakit geçirdiği kişiden daha çok etkilenir. Erkek çocuklar babalarından kız çocuklar da annelerinden gerekli olanları öğrenir.
 
Okka her yerde dört yüz dirhem: Gerçekler her yerde aynıdır. Onları inkâr etmek mümkün değildir.
 
Olacakla öleceğe çare bulunmaz: Ölüm nasıl önlenemiyorsa kader de önlenemez. Kişinin başına bir şey gelecekse kişi buna razı olmalıdır.
 
Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar: Zengin, mal mülk sahibi kişiler istedikleri gibi giyinir, kuşanır, yaşar. Fakirler ise yoksulluğun acısını çeker.
  
On beşinde kız ya erde gerek ya yerde: Kız çocukları on beş yaşına geldiklerinde evlendirilmelidir, şayet evlendirilmezlerse hem annesini hem de babasını güç durumda bırakacaklar.
 
Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar: Bir kişiye amacına ulaşmak nasip olmamışsa kişinin aklına hiç gelmeyen bir şey engel olarak kişinin önüne çıkabilir.
 
Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar: Zamanında büyük fayda sağlayacak olan bir durum, zamanı geçtikten sonra oluşursa zarara bile yol açabilir.
 
Ortak atın beli sakat olur: Ortaklığın sonu her zaman kötü neticelenir çünkü herkes başkasına işi yüklediğinden o iş yürümez.
 
Ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş: Kardeşlerin karılarının birbiriyle geçinmeleri mümkün değildir. Onların geçimi kadar zor bir şey yoktur.
 
Ortaklık öküzden, başlı başına buzağı yeğdir: Kişinin kendisine ait çok az malı olsun ama ortak çok malı olmasın. Ortaklığın sonu boştur.
 
Osmanlının ayağı üzengide gerek: Asayişi sağlayan asker, polis gibi kişilerin sürekli teyakkuz durumda olmaları gerekir. Yani her an bir şey olacakmış gibi hazır olmaları şarttır.
 
Ot kökü üstünde biter: Çocuk, aile ve çevresinin tutumuna göre şekil alır. Kendi çevresine benzer.
 
Otu çek köküne bak: Bir kişi hakkındaki gerçek bilgiler o kişinin soyuna sopuna bakılarak öğrenilebilir.
 
Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır: Ağızdan çıkan her söz herkes tarafından çabucak yayılır.
 
Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir: Ödünç şeyler ilkin her iki tarafın da yüzünü ak eder, her iki taraf da mutlu olur. Sonunda ise ödünç olan şey yıpranmış olarak geri döner. Bu sebeple kişilerin aralarının bozulmasına neden olur.
 
Öfke baldan tatlıdır: Kişinin öfkeliyken içini boşaltması, bağırıp çağırması kişiye tatlı bir zevk verir.
 
Öfkeyle kalkan, zararla oturur: Öfkeli zamanda kişi düşünmeden hareket ettiği için kişinin söylediklerinde ölçü olmaz. Kişiyi sinirlendiren bir durum karşısında bir karar vermeden önce iyice düşünmek gerekir.
 
Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar: Şanssız kişiler, bir şeyden yararlanma, faydalanmaya kalkışsa hesapta olmayan engeller çıkar.   

Öksüz kuzu toklu olmaz: Sahibi olmayan kimsesiz kişiler ilerleyemez.
 
Öksüz oğlan göbeğini kendi keser: Kimsesi olmayan kişiler kendi göbeğini kesmek zorunda kalırlar. Onların işlerini yapacak kimse yoktur.
 
Öküz öldü, ortaklık bozuldu: Menfaat bağı ile birbirine bağlı olan kişilerin dayandıkları sebep ortadan kalktığı zaman bu kişilerin yakınlıkları da sona erer.
 
Öküze boynuzu yük olmaz: Kişiye kendi çevresi, akrabası, işleri yük gibi gelmez. Bir ağırlık oluşturmaz.
 
Ölenle ölünmez: Kişi, ölen yakınları uğruna kendini harap etmemelidir. Üzülmekle dövünmekle bir sonuç elde edilmez.
 
Ölmüş koyun kurttan korkmaz: Her şeyini yitirmiş birinin kaybedeceği bir şeyi olmadığı için o kişi saldırgan kişilerden korkmaz.
 
Ölü aşı neylesin, türbe taşı neylesin: Her şeyini yitirmiş birisi için hiçbir şey bir anlam ifade etmez.
  
Ölümden öte köy yoktur: Bir işi yaparken her şeyi göze alan kişiler için kullanılır.
 
Ölüme çare bulunmaz: Ölümü ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ölüm dışındaki en zor şeylerin mutlaka bir çıkar yolu vardır.
  
Ölüsü olan bir gün ağlar; delisi olan her gün ağlar: Bir kişinin bir yakını öldüğü zaman çok üzülür, bu üzüntüsü bir süre sonra son bulur. Evde bir delisi olan kişi ise bunun zorluğunu bir ömür çeker.
 
Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider: Küçükler her zaman büyüklerin izinde giderler, her işte onları örnek kabul ederler.
 
Önce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldun: Söz ve davranışlarına dikkat etmeyen kişilerin attığı yanlış adımlar, toplumdaki saygınlığının azalmasına neden olur.
 
Önce can sonra canan: İnsanoğlu bencildir, her şeyde önce kendini, sonra yakınlarını düşünür. İnsanın canı bütün sevdiklerinden önce gelir.
 
Önde giden yorulur, arkada kalan soyulur: Kişi, her işinde orta yolu tercih etmelidir. İfrat ve tefrit arasında yer almalıdır.
 
Öpmeye niyeti olmayan yanağın nerede diye sorar: Bir işi yapmakta istekli olmayan niyeti olmayan kişiler bunu söz ve davranışlarıyla bir şekilde belli ederler. Mutlaka bir bahane üretirler.
 
Öpülecek el ısırılmaz: Saygılı, iyi, fedakâr ve vefalı kimseler incitilmemelidir. Onlara yaklaşım tarzımız olumlu olmalıdır.


Ayrıca bakınız

A harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

B harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları 

C,Ç harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

D harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

E harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

F harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

G harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

I,İ harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

L harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

N harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

O,Ö harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

R harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

S,Ş harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

U,Ü harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

V harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder