C-Ç Harfleri ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur: Bir insan ne kadar uğraşırsa uğrasın, deveye hendek atlatamaz. Cahile söz anlatmak, bundan daha güçtür.

Cahilin dostluğundan, âlimin düşmanlığı yeğdir: Akılsız kimse dostunun iyiliğini istese de bilgisiz olduğu için yaptığı işin ne sonuçlar doğuracağını kestiremez.
 
Cambaz ipte, balık dipte gerek: Bir kimse kendi iş ve uğraşı neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır.
 
Can boğazdan gelir: İyi gıda almayan insan sağlığını kaybeder. Hatta bu kişinin hayatı tehlikeye girer.
 
Can bostanda bitmez: Kişi, canının kıymetini bilmeli, onu yıpratmamalıdır.
 
Can canın yoldaşıdır: İnsan, hiçbir zaman tek başına yaşayamaz. Sürekli bir şeyleri paylaşacağı birisini arar.
 
Can cümleden aziz: İnsan için kendisi herkesten daha kıymetlidir.
 
Can çıkmayınca huy çıkmaz: Huy, kişiliğin bir parçasıdır. Huy ile kişilik bir bütündür. Bu bakımdan yaşam boyunca huy değişmez.
 
Cana gelecek mala gelsin: İnsanın başına bir şey gelecek ve insan ondan zarar görecekse bu, insanın canına değil malına gelsin. Malın tekrardan edinilmesi mümkündür fakat can da değil.
 
Candan ahbap, kandan şarap olmaz: Kandan nasıl ki şarap yapılmazsa hiç kimse de hakiki anlamda dört dörtlük bir dost, sırdaş bulamaz.
 
Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır: Güzel yaşamayı adet edinen kişi, bu yaşayışın bedelini göze almalı, gerekli kaynakları sürekli olarak elinin altında bulundurmalıdır.
 
Canı yanan eşek attan yürük olur: Bir tehlikeyle karşılaşan ya da canı yanan bir kimse ıstırap çeker. Bu durumla bir daha karşılaşmamak için elinden geleni yapar.
  
Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez: Sağlıklı insan, hasta olmadan sağlığın kıymetini, varlıkta olan da darlığı yaşamadan mutluluğun kıymetini anlayamaz. Sürekli rahat yaşayanlar içinde bulundukları rahatlığın kıymetini bilmez.
 
Cin tutana bir muska yeter: Çok kızmış bir kişiyi yatıştırmak için akıllı bir kişinin beyanı yeterlidir.
 
Cins cinse çeker: Her varlık şöyle böyle soyuna benzer. Soy önemlidir.
 
Cins horoz yumurtada öter: Değerli kimseler, kendini ilk zamanlarından belli ettirir. Yararlı işler yapacağını ilk zamandan sezdirir.
 
Cins kedi ölüsünü göstermez: Soylu bir insan acınacak durumunu asla kimseye göstermez.
 
Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler: Başkalarının gazına kananlar hem mallarından hem de canlarından olur.
 
Cömertle nekesin harcı birdir: Cimri ve cömert aynı parayı harcar. Cimri hep ucuzu aradığından bir şeyi birden fazla kez almış olur. Sonuçta ikisi aynı yola çıkar.
 
Çabalama ile çarık yırtılır: Bir işi yoluyla değil de zorla yapmaya çalışan zarara uğrar.
 
Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme: Kişi, çağrıldığı bir yere gitmeli, davet edilmediği yere de gitmemelidir.
 
Çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider: Çağrılmadığı yere kişi asla gitmemelidir.
 
Çalma elin kapısını çalarlar kapını: Bir kişiye kötülük yaparsak günün birinde bize de kötülük yaparlar.
 
Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz: Her şeyin farklı bir özelliği vardır. Bazı özellikler kalıcıdır ve asla değişmez. Hiçbir şey aslın yerini tutmaz.
 
Çam sakızı, çoban armağanı: Hediyeleşmek insanı mutlu eder. Durumu uygun olmayanların, yoksulların hediyeleri de küçük olur. Taşıdığı değerse farklıdır. Hediyenin değersiz bir şey olduğu durumda bu söz söylenir.
 
Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar: İnsan ilerisi için ne gibi bir çalışma yaparsa ilerde ancak onun veriminden yararlanır.
 
Çarık çarıkla, sarık sarıkla: İnsan, kendi seviyesindeki kişilerle arkadaş olmalıdır.
 
Çarşı iti ev beklemez: Boş gezen bir iş yapmayan kişiler düzenli bir iş yapmaya gelemezler. Bunlar her şeyden evvel disiplinsizdirler.
 
Çatal kazık yere çakılmaz: Bir işin başında birden fazla yönetici varsa ve fikirleri birbirine uymazsa o iş yürümez. Danışmak önemlidir fakat karar birinde olmalıdır.
 
Çay kuşu, çay taşı ile vurulur: Bir şey yalnızca o iş için gerekli araç ve yöntemlerle yapılabilir.
 
Çengi ölüsü çalgı ile kalkar: Zevk içinde hayatını yaşamış bir kimse, en zor günlerinde bile bu alışkanlığını terk etmez. Bu onun hayatının bir parçası olur.
 
Çerçi başındakini satar: Satıcı ne bulursa görürse satar. O, bütün dikkatini satmaya verir.
 
Çerçi kızı boncuğa âşıktır: Bir kişi hangi işle uğraşırsa yakınındaki kişiler de o işi çok sever.
 
Çıkmadık candan umut kesilmez: Kişi ölümcül bir hastalığa yakalansa da can çıkmadığı sürece umutlu olmalıdır. En son noktaya kadar umudunu korumalı ve pes etmemelidir.   
 
Çıngıraklı deve kaybolmaz: Bazı özellikleri ile ön plana çıkan kişiler toplum içinde yok olmaktan kurtulur.
 
Çıra dibi karanlık olur: Kişi, başkalarına yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaktan uzak durur.
 
Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin: Bir bağın bakımını iyi yaparsak bağ iyi olur, bağ ile uğraşmak da oldukça eğlenceli bir iştir.
 
Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır: Bir işte iyi sonuç almak isteyen kişi, işini hem zamanında hem de iyi yapmalıdır.
 
Çiğ yemedim ki karnım ağrısın: "Suç işlemedim ki korkayım." anlamında kullanılır.
 
Çingene çadırında musandıra ne arar: Yoksul kişilerde varlıklı insanların özelliklerine rastlanılmaz.
 
Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez: Sıradan bayağı kişilerin iyice rezil olmaları için birbirlerine girmeleri gerekir.
 
Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış: Soysuz, bilgisiz ve görgüsüz kimseye bir yetki verilirse en yakınlarına bile fenalık yapmaktan çekinmez. Önce onlara zarar verir.
 
Çirkefe taş atma üstüne sıçrar: Kötü kimselere herhangi bir nedenle zarar verecek ufak bir davranışta bulunursak onların bütün kötülüklerine maruz kalabiliriz. Mecbur kalınmadıkça kötülere sataşmamak gerekir.
 
Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır: Kişinin bir işi başarabilmesinin en önemli koşulu bunu yapma isteğidir, motivasyonudur. İş başarımı yüksek kişiler her şeyi başarır.
 
Çobansız koyunu kurt kapar: Başsız kalan bir toplum, aile onun bunun saldırısına uğrayıp dağılıp perişan olur.
 
Çocuk doğmadan kaftan biçilmez: Bir şey henüz ortaya çıkmadan hazırlıklara girişmek yanlıştır. Önce o şeyin ne olduğu anlaşılmalı, sonra da hazırlıklara başlanılmalıdır.
 
Çocuktan al haberi: Çocuk, dünyadaki dalavereleri bilmediği yani yalan konuşmadığı için çocuğun söylediği her şey doğrudur. Onun için ondan haber almak gerekir.
 
Çoğu zarar, azı karar: Her şeyin bir ölçüsü vardır. Aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. En güzel yol orta yoldur.
 
Çok bilen çok yanılır: İnsan ne kadar bilgili de olsa insanın bilmediği çok şey vardır. İnsan, bu bilgisine güvenip her şeye karışmamalıdır.
 
Çok havlayan köpek ısırmaz: Kötülük yapacak kişiler eğer bunu açıkça belli ederse ondan çekinmemek gerekir. Asıl sessiz kişilerden korkulmalıdır.
 
Çömlek taşa dokunursa vay çömleğin haline: Güçlü ve güçsüz olan kişiler çarpışırsa vay güçsüz olanın haline.
 
Çömlekçi suyu saksıda içer: Bir kişi elindeki imkânlarla işini görür.
 
Çuhayı fırçayla, kadifeyi elle: Bazı kimselere sert, bazılarına da yumuşak davranmak gerekir.
 
Çul içinde arslan yatar: Kişilerin değerini kılık kıyafeti değil kişiliği ortaya koyar. Dış görünüşe bakıp karar vermemek gerekir.
 
Çürük tahta çivi tutmaz: Özelliğini kaybetmiş işe yaramaz bir duruma gelmiş bir şeyi, ne kadar uğraşsak da onu iş görecek bir hale getiremeyiz. 


Ayrıca bakınız

A harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

B harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları 

C,Ç harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

D harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

E harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

F harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

G harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

I,İ harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

L harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

N harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

O,Ö harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

R harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

S,Ş harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

U,Ü harfleri ile başlayan atasözleri ve anlamları

V harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder