Sanat İle İlgili Özlü Sözler

Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan bir anten gibidir. Pablo Picasso

Sanatçı doğayı kopya etmez, görünür kılar. T. Dwight

Sanatçıya iki göz yetmez. Lamartine

Sanat hem bir coşma, hem bir yadsıma işidir. Albert Camus

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. Tolstoy

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. Seneca

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. Bacon

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Schiller

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. M. Kemal Atatürk

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir. Balzac

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M. Kemal Atatürk

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Goethe

Düşünme sanatı, yazma sanatı gibi bir de okuma sanatı vardır. B. Disraeli

Gerçek sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan tanıklardır. E. G. Benite

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. Victor Hugo

Hiçbir büyük sanatçı, etrafındakileri gerçekten oldukları gibi görmez. Görseydi, sanatçı olmazdı. Oscar Wilde

Tenkit kolay, sanat güçtür. Destouches

Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İsmet İnönü

Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. Kemal Atatürk

Yaşam kısa, sanat uzundur. Hipokrates

Sanat gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. Pablo Picasso

Sanat, uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills

Bütün sanatlar Allah vergisidir. B. Waldis

Sanat tespit etmez olacak olanı sezer. August Everding

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

Sanat ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

Sanat, görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee

Sanatçı toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır. Atatürk

Çocukken herkes bir sanatkârdır zor olan yetişkinken sanatkâr kalabilmektir. Pablo Picasso

Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain

Yoksullardan uzaklaşınca sanat yoksullaşmıştır. Romain Rolland

Sanatta tüm ortaklıklar zararlıdır. John Heinrich Fussli

Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo

Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Tüm sanatlar kardeştir hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire

Sanat, bizi Allah'a götüren köprüdür. Georg Ebers

Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır. Andrey Tarkovski

Sanat gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik, zenginlere de süs verir. Friedrich Schiller

Sanat, düşünebilen gerçeği görebilen toplumu anlayabilen insanların işidir. Tolstoy

Sanat ya taklit ya da devrimdir. Paul Gauguin

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Tolstoy

Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir o ancak ruhun dışarıya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

Güzel sanatlar insanın elinin kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon

Hayat, silgisiz bir çizim sanatıdır. W. Gardner

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Atatürk

Sanatta ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar. Paul Klee

Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Albert Camus

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Tolstoy

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Goethe

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur. İkisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır. Goethe

Hepiniz milletvekili, bakan hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız. Atatürk

Sanat, gözlerimize inanmamıza yarar. Kari Kraus

Sanat düşünceler doğurur, düşünceleri dile getirmez. Constantin Brancusi

Sanat, görüneni tekrarlamaz, görünür kılar. Paul Klee

Yaşamak için zaman gerekir. Her sanat yapıtı gibi yaşam da üzerinde düşünmeyi gerektirir. Albert Camus

Sanat ve bilim aynı yaratıcı güçten çıkan ve aynı ortak kültürün okyanusuna akan iki farklı nehirdir. Naum Gabo

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. Paul Klee

Sanatın amacı, günlük yaşamın bulaşan tozlarını ruhumuzdan temizlemektir. Picasso

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

Uygulamadaki kusursuzluk kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli

Sanat, uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. John Heinrich Fussli

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Leonardo da Vinci

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. Hipokrates

Sanatın basitlik ve sadeliği, onun karmaşıklığı ve bilmecesidir. Douglas Horton

Güzellik sevgisi bir tat, güzelliğin yaratılması bir sanattır. Emerson

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. Samuel Johnson

Sanat bir karşı yazgıdır. Malraux

Sanat tespit etmez, olacak olanı sezer. August Everding

Bütün sanatlar, Allah vergisidir. B. Waldis

Sanat, sanat içindir. Victor Cousin

Manevi kültürün tümü gibi sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas

Ayrıca bakınız

Acı İle İlgili Özlü Sözler

Adalet İle İlgili Özlü Sözler

Ahlak İle İlgili Özlü Sözler

Aile İle İlgili Özlü Sözler

Akıl İle İlgili Özlü Sözler

Alışkanlık İle İlgili Özlü Sözler

Arkadaşlık İle İlgili Özlü Sözler

Arzu İle İlgili Özlü Sözler

Aşk İle İlgili Özlü Sözler

Ayrılık İle İlgili Özlü Sözler

Baba İle İlgili Özlü Sözler

Başarı İle İlgili Özlü Sözler

Başarısızlık İle İlgili Özlü Sözler

Bilgi İle İlgili Özlü Sözler

Bilim İle İlgili Özlü Sözler

Cesaret İle İlgili Özlü Sözler

Çalışmak İle İlgili Özlü Sözler

Çocuklar İle İlgili Özlü Sözler

Deniz İle İlgili Özlü Sözler

Dert İle İlgili Özlü Sözler

Doğruluk İle İlgili Özlü Sözler

Düşünce İle İlgili Özlü Sözler

Dostluk İle İlgili Özlü Sözler

Dünya İle İlgili Özlü Sözler

Düşman İle İlgili Özlü Sözler

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

Fakirlik İle İlgili Özlü Sözler

Fikir İle İlgili Özlü Sözler

Gece İle İlgili Özlü Sözler

Geçmiş İle İlgili Özlü Sözler

Gençlik İle İlgili Özlü Sözler

Göz İle İlgili Özlü Sözler

Gözyaşı İle İlgili Özlü Sözler

Güç İle İlgili Özlü Sözler

Gülmek İle İlgili Özlü Sözler

Güzellik İle İlgili Özlü Sözler

Haksızlık İle İlgili Özlü Sözler

Hata İle İlgili Özlü Sözler

Hayal İle İlgili Özlü Sözler

Hayat ve Yaşam İle İlgili Özlü Sözler

Hedef İle İlgili Özlü Sözler

İlim İle İlgili Özlü Sözler

İnanç İle İlgili Özlü Sözler

İnsan İle İlgili Özlü Sözler

İnsanlık İle İlgili Özlü Sözler

İyilik İle İlgili Özlü Sözler

Kadınlar İle İlgili Özlü Sözler

Kitap İle İlgili Özlü Sözler

Komşuluk İle İlgili Özlü Sözler

Korkaklık İle İlgili Özlü Sözler

Liderlik İle İlgili Özlü Sözler

Mutluluk İle İlgili Özlü Sözler

Nankörlük İle İlgili Özlü Sözler

Okumak İle İlgili Özlü Sözler

Öfke İle İlgili Özlü Sözler

Öğretmen İle İlgili Özlü Sözler

Ölüm İle İlgili Özlü Sözler

Para İle İlgili Özlü Sözler

Sabır İle İlgili Özlü Sözler

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Sanat İle İlgili Özlü Sözler

Sevmek İle İlgili Özlü Sözler

Suç İle İlgili Özlü Sözler

Şiir İle İlgili Özlü Sözler

Şans İle İlgili Özlü Sözler

Şeref İle İlgili Özlü Sözler

Tecrübe Deneyim İle İlgili Özlü Sözler

Terbiye İle İlgili Özlü Sözler

Umut İle İlgili Özlü Sözler

Vicdan İle İlgili Özlü Sözler

Yalnızlık İle İlgili Özlü Sözler

Yalan İle İlgili Özlü Sözler

Zaman İle İlgili Özlü Sözler

Zenginlik İle İlgili Özlü Sözler

En Güzel Anlamlı ve Etkileyici Özlü Sözler


Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder