Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

Koçluk, koç adı verilen kişiler veya bazı kurumsal firmalar tarafından belirli kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmak için yapılan profesyonel danışmadır. Koçlukta eğitim ve rehberlik ön plandadır. Koçluk, bir içerik öğretimi değil bir yoldur. Koçluk disiplinine uyarak birlikte yol almadır. Kişinin potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. Çeşitli koçluk yetenekleri vardır.

 

Neyi, ne zaman, nasıl yapacağını bilmek, başarıya giden yolda en önemli unsurlardır. Planlama olarak da adlandırılan bu durum iş yapılmadan önce hazırlanır. Koçluk, işin üstesinden gelmek için oldukça gereklidir. Özel alan bilgisi ve deneyimine sahip olan koçlar, sürekli olarak farklı eğitimlerden geçer. Kurumsal ve bireysel anlamda koçluk eğitimi veren birçok yer ve kişi vardır.

 

Koçluk eğitimini veren kişilerin izledikleri metot, yaklaşımları farklı olduğu için iyi bir koç seçmek, belirli bir beklenti aralığını karşılamanın durumu veya koşulu olan başarıya giden yolda atılmış en önemli adımdır. Deneyim sahibi farklı örneklerle çalışmış koçlar, farklı bakış açıları geliştirebildikleri için metodoloji yani yöntem açısından daha başarılı olur. Koç olan kişinin koçluk yaptığı alandaki yeterlilikleri, kendi hayatında ve koçluk yaptığı alandaki somut başarıları da oldukça önemlidir.

 

Belirli bir işi belirli bir düzeyde yapma yeterliliğinin bileşenine yetenek denir. Yapılan birçok bilimsel araştırma, birçok kişinin kendi potansiyelinin, yeteneklerinin farkında olmadığını ortaya koymaktadır. Koçluk sisteminin birinci amacı kişinin potansiyelini, yeteneklerini keşfedip ulaşmak istediği hedefe yardımcı olmaktır. Koçluk sistemiyle çalışmak; düzen, emek ve sabır gerektirir.

 

Bir karşılıklı öğrenme süreci olan koçlukta planlama ve bu doğrultuda uygun bir şekilde yol almak oldukça önemlidir. Yakın, orta ve uzak hedeflere ulaşmada planın uygulanması, uygulanma basamaklarının değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerekir. Her bir adımın bir sonraki adımı desteklediği koçlukta iletinin alıcıda yol açtığı sonuç için dönütler oluşturulur.

 

Genel koçluktan ziyade niş alan koçluğu giderek yaygınlaşmaktadır. Bir edebiyat öğretmeninin edebiyat koçluğu yapması, bir rehber öğretmenin danışma koçluğu yapması niş koçluk alanına örnek oluşturur. Böylece koçluk yapan kişi hem işin yöntemine hem de içeriğine hâkim olur. Bu da hedefe ulaşmada etkililiği arttırıp kişiye önemli faydalar sağlar.

 

Öğrenci Koçluğu Nedir?

 

Öğrencinin akademik hayatında başarı becerilerini arttırmak için öğrenci ile koç arasında kurulan bir işbirliği sürecidir. Öğrencinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak, onu bu süreçte desteklemek ve motivasyonunu yükseltmek amaçlanır. Öğrenci ve ailesi ile yapılan çalışmaları kapsar. Çalışma ortamı ve programının düzenlenmesi, yürütülmesi, okul başarısının takibi, öğrenci koçluğunun en önemli unsurlarını oluşturur.

 

Öğrenim hayatına merhaba diyen ve öğrenimine devam eden, öğrenmeye nasıl ve nereden başlayacağını bilmeyen, kendisinin gizil güçlerini tanımayan, zayıf ve güçlü taraflarından habersiz olan, geleceğine dair bir güven eksikliği içinde olan ve geleceğe tereddütle bakan kişiler için öğrenci koçluğu önemli avantajlar sağlar.  

 

Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

 

 • Öğrencinin ders çalışma performansının artmasını sağlar.
 • Öğrencinin özgüven sağlamasına yardımcı olup motivasyonunu arttırır.
 • Öğrencinin başarının anahtarı sayılan planlı çalışmasını sağlar.
 • Öğrencinin metotla ilgili yani nasıl öğrenmesi gerektiği konusundaki eksikliklerini gidermede yardımcı olur.
 • Öğrenciye ders çalışma alışkanlığı, çalışma disiplini sağlamada; sistemli, planlı ve ilkeli pozisyon geliştirmede destek olur.
 • Öğrencinin, kişisel ve profesyonel başarı için çok önemli olan belli bir hedefe sahip olmasını sağlar.
 • Öğrencinin, önceden öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanan sınav kaygısının en az düzeyde gerçekleşmesinde destek olur.
 • Öğrencinin farklı bakış açıları geliştirmesine destek olur.
 • Öğrenciyi, efor sarf etmede bir isteksizlik durumu olan tembellikten kurtarmada yardımcı olur.
 • Öğrencinin kendisine uygun ve kendisinde heyecan oluşturan hedefler belirlemesini sağlar.
 • Kişinin özgüvenini, özsaygısını korumasına ve geliştirmesine destek verir.
 • Öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak yürütmesinde yardımcı olur.
 • Öğrencinin öğrenme tarzının, eğiliminin ve güçlü yanlarının ortaya çıkmasını sağlar.  
 • Öğrencinin güçsüz taraflarını ve başarısız olduğu derslerini tespit etmede ve bunların nedenlerini bulmada ve ortadan kaldırmada kişiye destek olur.
 • Öğrenci koçluğu, bireysel farklılıkları esas aldığı için öğrencinin güçsüz taraflarını ortaya çıkarıp onlara hükmetmesine yardımcı olur.
 • Öğrencinin kabul görme mücadelesinde ona yol arkadaşı olur.
 • Öğrenci koçluğu, öğrenciyi tüm yaşamsal alanlar bakımından bir bütün olarak ele alır. Öğrencinin akademik başarısına odaklanırken sosyal yaşamını göz ardı etmez.
 • Öğrenmenin oluşmasında aracılık eden çağdaş uygulamalar, yöntem ve tekniklerle buluşmada öğrenciye yardımcı olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder