İnanç İle İlgili Özlü Sözler

İnanç, aklın devamıdır. W. Adams

İnançsız ilim kör; ilimsiz inanç sağırdır. Albert Einstein

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz. Ömer (RA)

Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır. Çicero

İyi bir konuşmacı, etkili konuşmasını bilen değil gönlü inançla dolu olandır. Emerson

İnanç, Tanrı'nın yüceliğine ve güzelliğine karşı duyulan güven duygusudur. Bu, öylesine kesin bir duygudur ki insan bunun için hayatını binlerce kez tehlikeye atabilir. Martin Luther

İnanç, görmediğimize inanmaktır, bunun ödülü ise inandığımızı görmektir. Saint Augustinus

İnsan bir şeye inandı mı onu başkasına da inandırmayı bir borç bilir. Montaigne

İnanılması en zor dedikodular aptalların belleğinde en uzun kalır. C. Delaval

Parasını kaybeden insan çok şey kaybetmiştir, bir dostunu kaybeden insan daha çok şey kaybetmiştir, inancını kaybeden insan her şeyini kaybetmiştir. Elenor Roosevelt

Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler. Seneca

İnanç, yaşamanın gücüdür. Tolstoy

Kendi kendinize inanıyorsanız diğer kimseler de size inanacaktır. Goethe

Çağdaş toplumda inançsız zengin bir erkek iffetsiz yoksul bir kadından daha tehlikelidir. Bernard Shaw

İnsanların inancı yoksa acaba ne işe yararlar, bir araç bir güç kaynağına bağlanmazsa yol alabilir mi? Konfüçyüs

İnanç dersini, doğadan alabilenlere ne mutlu. Emerson

Büyük işler başarmak için harekete geçmek yetmez, yapmak istediğinizin rüyasını görmek ve rüyanın gerçekleşebileceğine inanmak gerekir. Anatole France

İnanmak istemeyeni hiçbir mantık inandıramaz. Cenap Şahabettin

Sen zafere inanırsan zafer de sana inanır. Paulo Coelho

İnandığınız zaman, aklınız o şeyi yapmanın yollarını bulur. David Shwartz

Ancak Allah'a inandığım zaman yaşadığımı anladım. Tolstoy

Kuvvetli bir inançtan başka hiçbir şey, kuvvetli bir iş çıkaramaz. Balzac

Umumiyetle insanlar, arzu ettikleri şeylere kolayca inanır. Julius Cesar

İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır. Montaigne

İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir. Nietzsche

İnsan, inançlarının eseridir, nasıl inanıyorsa öyledir. Bhagavad Gita

Gördüklerim, beni görmediğim yaratıcıya inanmaya mecbur ediyor.  Emerson

İnsan korkusundan utanç, Allah korkusundan inanç doğar. Samuel Johnson

Ben büyük bir gerçeği savaş meydanlarında öğrendim, savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan bir tek kimse görmedim. D. Eisenhower

İnsanlar, herhangi bir kimseyi kötüleyen sözlere inanmaya gereğinden fazla hazırdırlar. Lawrence

İnsanı yaşatan en büyük güç, imandır; imanın yok olması insanın çökmesi demektir. William James

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur. Ernest Renan

Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katilin kurşunları öldüremez. John F. Kennedy

Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer. L. Borne

İnanç, insanoğlunun sahip olabileceği en yüksek tutkudur. Holmes

İnanç, bir köprü gibi bizi şimdiki gerçeklikten sonsuza bağlar ve bize destek olur. Emily Dickinson

İnsanlar, istedikleri şeylere kolayca inanırlar. Julius Caesar

Sevgisiz inancın hiçbir değeri yoktur. Martin Luther King

İnsanlar gerçeğe değil gerçek gibi gördükleri şeye inanır. Platon

İman hem nurdur hem kuvvettir; hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre olayların baskısından kurtulabilir. Said Nursi

Akıllı insanı inandırabilirsiniz, cahil insanı biraz zorlanarak inandırırsınız ama yarı cahil insanı asla inandıramazsınız. Coronet

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur. Ernest Renan

Ruhi ıstırabın en büyük ilacı, hiç şüphesiz imandır. William James

İnsanlar bize bizim kendimize inandığımız kadar inanırlar. Gutzkow

Hayal et, inan, başar. Paul White

İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi asla tükenmez. Goethe

Yapabileceğinize de yapamayacağınıza da inansanız haklı çıkarsınız. Henry Ford

İnanç, yaşamanın gücüdür. Tolstoy

Sadece inandığınız kadarına sahip olabilirsiniz. Mark Victor Hansen

İnancın en küçük tohumu bile mutluluğun en büyük meyvesinden daha iyidir. Mike Ditka

İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir. John Stuart Mili

İnandığımız şeyin, bir yabancının ağzından tekrarlandığını duymak bize zevk verir. Goethe

Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir. Eflatun

Neyi sürekli duyarsan sonunda ona inanırsın. Mike Murdock

İnanç, arzuya dönüşen aşktır. William Ellery Channing

Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır. Andre Gide

Sen zafere inanırsan zafer de sana inanır. İnancın yere düşerse silahın da yere düşer. Başarının ilk kuralı inanmaktır. W. S. Landor

Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanır. Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır. Tolstoy

İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi asla tükenmez. Ben hayatın gücü olan inancın peşindeyim. Tolstoy

İnandıkları doğrultusunda yaşamayan, gerçekten inanmıyordur. Thoamas Fuller

İmkânsıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır. Lewis Carroll

Hayatta asıl önemli olan hala yaşıyorken asla geç olmadığına inanmaktır. The Jacket

Kâinat yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür. Albert Einstein

Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır. Andre Gide

Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir. Eflatun

Bir geleceği oluşturmanın bir yolu da, onun kaderin olduğuna inanmaktır. Richard Bach

İnanç, görmediğimize inanmaktır, bunun ödülü ise inandığımızı görmektir. Saint Augustinus

İnanç, arzuya dönüşen aşktır. William Ellery Channing

Çoğu insan gördüğüm zaman inanırım der. Gerçek şu ki inandığımız zaman görmeye başlarız. Dale Carnegie

Herkesin aynı yalana inanıyor olması, onu gerçek yapmaz. Bir şeye inanıyorsanız sonuna kadar inanın. Walt Disney

Herhangi bir şeyi yapmanın sırrı, yapabileceğinize inanmaktan geçer. Bob Ross

Yapabileceğine inanırsan her şeyin gerçekçi olduğunu düşünürüm. Mike Ditka

Büyük başarılar, ancak başarabileceklerine inanan insanlar tarafından elde edilir. Warren Benis

Dünyada iki farklı insan vardır: Bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. Nietzsche

İnsanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelir, eğer bir şeyi yapamayacağıma inanırsam bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam başlangıçta sahip olmasam bile onu yapacak gücü kendimde bulurum. Mahatma Gandhi

İnanmak ruhun sesine kulak vermek, inanmamaksa reddetmektir. Emerson

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur. Ernest Renan

İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir. Nietzsche

Kuvvetli bir inançtan başka hiçbir şey kuvvetli bir iş çıkaramaz. Balzac

Ayrıca bakınız

Acı İle İlgili Özlü Sözler

Adalet İle İlgili Özlü Sözler

Ahlak İle İlgili Özlü Sözler

Aile İle İlgili Özlü Sözler

Akıl İle İlgili Özlü Sözler

Alışkanlık İle İlgili Özlü Sözler

Arkadaşlık İle İlgili Özlü Sözler

Arzu İle İlgili Özlü Sözler

Aşk İle İlgili Özlü Sözler

Ayrılık İle İlgili Özlü Sözler

Baba İle İlgili Özlü Sözler

Başarı İle İlgili Özlü Sözler

Başarısızlık İle İlgili Özlü Sözler

Bilgi İle İlgili Özlü Sözler

Bilim İle İlgili Özlü Sözler

Cesaret İle İlgili Özlü Sözler

Çalışmak İle İlgili Özlü Sözler

Çocuklar İle İlgili Özlü Sözler

Deniz İle İlgili Özlü Sözler

Dert İle İlgili Özlü Sözler

Doğruluk İle İlgili Özlü Sözler

Düşünce İle İlgili Özlü Sözler

Dostluk İle İlgili Özlü Sözler

Dünya İle İlgili Özlü Sözler

Düşman İle İlgili Özlü Sözler

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

Fakirlik İle İlgili Özlü Sözler

Fikir İle İlgili Özlü Sözler

Gece İle İlgili Özlü Sözler

Geçmiş İle İlgili Özlü Sözler

Gençlik İle İlgili Özlü Sözler

Göz İle İlgili Özlü Sözler

Gözyaşı İle İlgili Özlü Sözler

Güç İle İlgili Özlü Sözler

Gülmek İle İlgili Özlü Sözler

Güzellik İle İlgili Özlü Sözler

Haksızlık İle İlgili Özlü Sözler

Hata İle İlgili Özlü Sözler

Hayal İle İlgili Özlü Sözler

Hayat ve Yaşam İle İlgili Özlü Sözler

Hedef İle İlgili Özlü Sözler

İlim İle İlgili Özlü Sözler

İnanç İle İlgili Özlü Sözler

İnsan İle İlgili Özlü Sözler

İnsanlık İle İlgili Özlü Sözler

İyilik İle İlgili Özlü Sözler

Kadınlar İle İlgili Özlü Sözler

Kitap İle İlgili Özlü Sözler

Komşuluk İle İlgili Özlü Sözler

Korkaklık İle İlgili Özlü Sözler

Liderlik İle İlgili Özlü Sözler

Mutluluk İle İlgili Özlü Sözler

Nankörlük İle İlgili Özlü Sözler

Okumak İle İlgili Özlü Sözler

Öfke İle İlgili Özlü Sözler

Öğretmen İle İlgili Özlü Sözler

Ölüm İle İlgili Özlü Sözler

Para İle İlgili Özlü Sözler

Sabır İle İlgili Özlü Sözler

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Sanat İle İlgili Özlü Sözler

Sevmek İle İlgili Özlü Sözler

Suç İle İlgili Özlü Sözler

Şiir İle İlgili Özlü Sözler

Şans İle İlgili Özlü Sözler

Şeref İle İlgili Özlü Sözler

Tecrübe Deneyim İle İlgili Özlü Sözler

Terbiye İle İlgili Özlü Sözler

Umut İle İlgili Özlü Sözler

Vicdan İle İlgili Özlü Sözler

Yalnızlık İle İlgili Özlü Sözler

Yalan İle İlgili Özlü Sözler

Zaman İle İlgili Özlü Sözler

Zenginlik İle İlgili Özlü Sözler

En Güzel Anlamlı ve Etkileyici Özlü Sözler

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder