Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Öğrenme çevresini daha etkili bir şekilde oluşturan bir yöntem olarak sınıf yönetimi, sınıftaki uygulamaların tümüyle ilişkilidir. Eğitim-öğretimde etkili sınıf yönetimi oldukça önemlidir. Kazanımların gerçekleştiği yer, iletişimde bağlam görevini gören sınıflardır. İletişimin gönderici rolündeki öğretmenin iletisi burada gerçekleşir. Sınıf ikliminin çağdaş eğitim ve öğretim ortamına dönüştürülmesi bu anlamda oldukça önemlidir.

 

Eğitim sisteminin en küçük birimi olan sınıf, eğitimde hedeflenen amaçların davranış boyutuna aktarıldığı özel bir alandır. Sınıf yönetimi, sınıfı etkili bir biçimde düzenleme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve gelişimini gözleme, ortaya çıkabilecek sorunları önceden tahmin edebilme gibi unsurları içerir.

 

Etkili bir sınıf yönetimi için sınıfı amacına uygun yönetmek önemlidir. Sınıf ortamının etkili bir öğrenme ortamına dönüştürülmesinde araç-gereçler, oturma düzeni önemli olsa da en önemli faktör şüphesiz ki öğretmenin sahip olduğu yeterliliklerdir. Yönetim anlamında lider, yakınlık anlamında bir arkadaş gibi duygusal bağ geliştirebilmek, öğrencinin sınıf içi ve dışı problemlerine duyarlılık, etkili öğretmen davranışları arasında yer alır. Şimdi, etkili bir sınıf yönetiminin niteliklerini birlikte öğrenelim.

 

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

 

Ders Öncesi Derse Hazırlık Yapın

 

Ders öncesi derse hazırlık yapın. Ders saatinde anlatacağınız konu ve öğrencinin alması gereken kazanımlar için bir plan yapın. Öğrenme yöntem ve tekniklerini önceden planlayın. Etkili, güncel farklı kaynaklardan konuya her açıdan hakim olmaya çalışın. Çoktan seçmeli testlerle konu pekiştirmesi yapacaksanız mutlaka soruları önceden çözün. Öğretmen her şeyi bilmeyebilir fakat öğrencilerin soracağı birçok soruda öğrenciyi ikna edecek cevaplar üretmezse öğretimsel liderlik anlamında öğrenci nazarında çok şey kaybeder. Zamanı planlayın. Özellikle zamanı iyi planlamama nedeniyle dersin erken bitmesi sınıfta gürültüye neden olabilir.

 

Sınıf Düzenini Sağladıktan Sonra Derse Başlayın

 

Karizmatik liderlik özelliklerine sahip birisi olarak sınıfa girin. Sınıfa ilk girdiğiniz zaman gürültü ve düzensizlik varsa bunları gidermeden derse başlamayın. Güzelce giyinmek, etkili bir duruş pozisyonu geliştirmek yani beden dilini etkili kullanmak öğrencilerin toparlanmasını sağlayacaktır. Öğrencileri bir süre izleyin. Sınıfı dolaşıp sınıfa hakim olduğunuzu öğrencilere sezdirin.

 

Öğrencilerle Etkili Bir İletişim Kurun

 

Öğrencilerinizi mutlaka tanıyın. Onlarla etkili bir iletişim kurmak için isimleriyle iletişim kurun. Onlara söz hakkı verin ve onları sonuna kadar dinleyin. Çok saçma cevaplar verdikleri zaman dahi öğrencilerin cesaretini kıracak söylemlerde bulunmayın. Bu söylemleri yumuşatarak söyleyin ve ''farklı bir bakış açısı'' olarak değerlendirin fakat yanlış olduğunu da belirtin. Sınıftaki öğrencilerin birbirlerinin cesaretini kıracak davranışlarına kesinlikle müsamaha göstermeyin. Sen dili yerine ben dilini kullanın. Öğrencilerin kalplerine dokunun, onların dünyasını keşfedin ve dünyalarına nüfus edin.

 

Öğrenci Merkezli Ders İşleyin, Dersinizi Çekici Kılın

 

Öğrencileri merkeze alın. Dersleri sürekli olarak etkinliklerle pekiştirin. Öğrencilerin etkinlik üretmelerine fırsat tanıyın, onları motive edin. Keyifli bir ortamda öğrenme daha çabuk ve kalıcı olur. Abartmadan gülümseyin, neşeli olun. Öğrenmenin yolunu gösterin ve bırakın öğrenciler anlatsın. Onların birlikte çalışmalarını teşvik edin. Bir sınıf lideri olarak güç kullanmayın, öğrencilerin güçlü olmasını sağlayın.

 

Bireysel Farklılıkları Gözetin

 

Her bireyin gelişim, zeka, ilgi ve kavrama düzeyi bakımından birbirinden farklı olması eğitimde bireysel farklılıkların önemini arttırmaktadır. Pozitif bir çevre oluşturmak için bireysel farklılıkları göz önünde bulundurun, olumlu davranışları ve öğrenci motivasyonunu destekleyin. Kazanımların kavranılması her öğrencide aynı anda gerçekleşmez. Buna göre yöntem ve teknikler uygulayın. Herkesi sevin, kucaklayın ama asla ayrım yapmayın.

 

Kendinizi Sürekli Geliştirin

 

Çağdaş eğitimin yöntem ve tekniklerini kullanmadan eski yöntem ve tekniklerle etkili bir sınıf ortamı oluşturmak mümkün değildir. Hemen hemen her okulda akıllı tahtalar mevcuttur. Bunlardan faydalanarak ders işlemek, çok etkili, verimli ders işlemenize ortam oluşturacaktır. Çok az zamanda daha çok kazanımın kavranılması bu şekilde oldukça mümkündür. Etkili sınıf yönetimi ile ilgili bilimsel araştırma sonuçlarını inceleyin. Hizmetiçi kurslara katılın. Meslektaşlarınızı, bilhassa sizin zümrenizde olan öğretmenleri dinleyin ve izleyin.

 

Sınıf Ortamındaki Sorunları Doğru Tanımlayın

 

Sorunlar, hayatın bir gerçeğidir prensibiyle hareket edin ve sorunları kabullenin. İnsanların olduğu yerde sorunlar kaçınılmazdır. Sorunların kaynağını öğrenmeye çalışın. İstenmeyen öğrenci davranışlarında o öğrencilerin mutlaka kişisel ve çevresel özelliklerini göz önünde bulundurun. Sorunların çözümünde sakin ve sabırlı olun. Sorunların bitmesini beklemeyin. Onlara uygun çözüm becerileri geliştirmeye odaklanın ve sorunlara güncel yöntemlerle yaklaşın.

 

Öğrencilerle Empati Kurun

 

Etkili bir sınıf ortamı için bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demek olan empati veya eş duyum oldukça önemlidir. Öğrencilerle empati kurun. Onların yaşadığı sorunları anlamaya çalışın. Bazen kendinizi sırada oturan bir öğrenci gibi görün. Böylece etkili bir sınıf için gerekli olan içselleştirmeyi gerçekleştirmiş olursunuz.

 

Sesinizi Etkili ve Verimli Kullanın


İletişimin en önemli öğelerinden biri de iletinin alıcıya ulaşmasını sağlayan kanaldır. Sınıf ortamında en etkili kanal şüphesiz ki öğretmenin sesidir. Ders anlatmada doğal sesinizi kullanın. Sık sık yüksek ses tonuyla ders anlatsanız normal ses tonunuzu kaybetme durumu ortaya çıkabilir. Gerektiğinde ses tonunuzu yükseltin.

 

Beden Diline Başvurun

 

Etkili bir sınıf ortamı için beden dili oldukça önemlidir. Bir duyguyu, düşünceyi ya da bir konuyu anlatırken el, kol, ayak veya baş ile yapılan hareketler ve beden hareketlerinin tamamına verilen isim olan jest; bir duyguyu, düşünceyi ya da konuyu anlatırken kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması olan mimik, öğretmenin etkililiğine oldukça önemli faydalar sağlar. Sözel iletişiminizi beden dili ile destekleyin. Kalıcı ve etkili bir öğrenme için beden dilinin çok önemli olduğunu sık sık hatırlamaya çalışın.

 

Kişisel Problem Yaşadığınız Öğrencilerin Problemini Sınıf Ortamına Taşımayın

 

Her sorunun bir çözüm yeri ve yöntemi vardır. Genç yetişkinlerle olan sorunları çözmek için onları suçlamadan sorunlara yaklaşmaya çalışın. Öğrencilerle ben dilinin avantajlarından faydalanarak ve onlara ilgi göstererek iletişim kurun. Öfkesini ona sevgiyle yaklaşarak yumuşatın. Uygun bir ortamda onun kişilik özelliklerini rencide etmeden bir yaklaşım tarzı geliştirin. Sorunun kaynağına inin ve kendisinin soruna bir çözüm yolu geliştirmesine imkan tanıyın. Böylece onun size olan güveni ve saygısı artacak ve olumsuz davranış bir süre sonra sönecektir.

 

Davranışlarınızı Önemseyin, Rol Model Olduğunuzun Farkında Olun

 

Etkili sınıf yönetiminin en önemli niteliklerinden birisi de öğretmen davranışlarıdır. Öğretmen, sınıf ortamında rol model pozisyonundadır. Öğrenciler, sürekli olarak öğretmen davranışlarına odaklanır. Samimi, anlayışlı, kararlı ve empatik olun. Kendinize güvenin, neşeli ve huzurlu olmaya çalışın. Verdiğiniz sözü tutun. Adaleti gözetin. Öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamada etkili sınıf yönetiminin lideri olarak gerektiğinde lider, bazen de öğrenciyle arkadaş olun. Duygusal açıdan onlarla bağ kurun. Böylece öğrenme hedeflerine ulaşmada daha çabuk yol alırsınız.


Ayrıca bakınız

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri

Aile İçi Şiddet Çocuğu Nasıl Etkiler?

Sosyal Zeka Nedir?

Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarda Karanlık Korkusu Nasıl Geçer?

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Geleceğin Meslekleri

Kitap Okumanın Faydaları

Münazara Konuları

Gençler İçin Altın Öğütler

Liseler İçin 100 Temel Eser

Eski Bir Tapınak Yazısı

Renklerin Anlamları

Kelebek Etkisi Nedir? Örnekler

Pazartesi Sendromu Nedir, Nasıl Atlatılır?

Mobbing Nedir, Türleri Nelerdir, Nereye Başvurulur?

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder