Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

Başarı, belirli bir beklenti aralığını karşılamanın durumu veya koşuludur. Başarı, aynı zamanda bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak anlamında da kullanılır. Eskiden başarı için çok fazla kullanılan zekâ veya IQ kavramları, günümüzde artık başarı için yeterli görülmemektedir. Sosyal zekâ, duygusal zekâ, çevresel faktörler ve planlama da başarı ile birlikte telaffuz edilen kavramlardır.

Uygun ortam ve şartlar sağlandığı zaman başarılı olmamak için hiçbir neden yoktur. Sürekli değişen ve gelişen eğitim sistemleri, çocuğun okul başarısını arttırmak için eğitimin paydaşları olan veli, öğrenci ve öğretmenleri yeni arayışlara sevk etmektedir. Çocuğu hem akademik anlamda hem de sosyal yaşamda başarılı kılmak için birçok yol ve yöntem vardır.

 
Çocuğun Okul Başarısını Arttırmanın Yolları

Uyku Düzenine Dikkat Edin

Uyku, bedenin dinlenmesi, hücrelerin yenilenmesi ve bir sonraki gün için enerji depolanması için oldukça gereklidir. Yeterli ve kaliteli bir uyku, çocuğun hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı olmasını sağlar. Uyku, kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve kişinin günlük hayatını genellikle olumsuz etkileyen gerilimli bir süreç olan stresi önlemede yardımcı olur. Kişinin psikolojik anlamda daha rahat olmasını sağlar. 

İyi bir uyku, herhangi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin çevreden gelen uyarıcılara belirli bir ölçüde açık olması durumu olan ''genel uyarılmışlık durumu'' üzerinde önemli faydalar sağlar.


Motivasyonun Üst Düzeyde Olmasını Sağlayın

Çocuğun okul başarısını artırmanın yollarından biri de başkaları tarafından zorlama olmaksızın, kişinin kendisinin ve yeteneklerinin farkında olarak hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmesi olan iç motivasyonunu sürekli canlı tutmaktır. Düşünceyi ya da davranışı eyleme geçirmek için davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanan motivasyon, başarının anahtarı sayılır. Çocuğun okuldaki motivasyonu da başarılı olması için oldukça önemlidir. Çocuğun okul motivasyonunun takip edilerek olumsuz bir durum varsa nedenleri ortaya çıkarılıp olumsuzluklar giderilmeli ve çocuğun mutlu bir şekilde okula gitmesi sağlanmalıdır.

 
Sağlıklı Beslenmesine Özen Gösterin

Doğru beslenme, hem vücut hem de beyin sağlığı için çok önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme, beyin fonksiyonlarının en iyi şekilde gelişmesi ve bilişsel fonksiyonların işlevsel olması için oldukça önemlidir. Zengin doğal içeriğe sahip besinler tüketmek, sebze meyve ağırlıklı beslenmek başarı üzerinde olumlu etkiler oluşturur.

Antioksidan içeriği zengin besinler tüketmek, beyni olumlu etkiler. Bu da çocuğun akademik başarısının artmasını sağlar. Daha çok fındık, çekirdek ve sebzelerde bulunan omega-3 yağ asitleri de başarının önemli öncüllerinden olan konsantrasyonu en üst düzeyde tutar. Çok fazla rafine şeker tüketmek de insülin direncine neden olabilir. Bu da bazı sağlık sorunlarına yol açar. Cips, patates kızartması türünden besinler ile katkılı hazır atıştırmalıklar da vücut sağlığına zarar verip çocukların okul başarısının önünde önemli engeller oluşturur.

 
Sorumluluk Bilincinin Oluşmasını Sağlayın

Çocuğunuzun, bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu olan sorumluluk bilincinin gelişmesine imkân tanıyın. Hayatın zorluklarıyla tanışan her şeyi başkasından beklemeyen öğrenciler okula daha fazla bağlanır ve daha fazla enerji sarf etmeye başlar. Bu da çocuğun okul başarısı üzerinde olumlu faydalar sağlar. Sorumluluk bilinci gelişmemiş kişiler hayatta karşı daha rahat olurlar ve kayıtsız bir duruş sergilerler. Bu da okul başarılarını olumsuz etkiler.

 
Fiziksel Sağlığını Önemseyin

Çocuğun okul başarısını arttırmanın yollarından birisi de öğrenmede oldukça önemli etkiler oluşturan başta görme ve işitme olmak üzere çocuğun vücut açısından sağlıklı olmasına dikkat etmektir. Çocuğun dengeli ve düzenli beslenmesi, fiziksel aktivitelerde etkin olması, hareketli bir yaşam tarzı benimsemesi, egzersiz yapması çocuğun vücut sağlığını korumada önemli faydalar sağlar. Bu da çocuğun okul başarısını olumlu etkiler.

 
Teknolojiyi Bilinçli Kullanmasını Sağlayın, Sosyal Medyaya Mesafe Koymasına Dikkat Edin

Teknoloji ve sosyal medya kullanımı, maalesef giderek bağımlılık oluşturan bir sorun haline gelmektedir. Sınırsız bir gezinme, içerik sunumu ve sosyal medya iletişimi, kullanımı, etkileşimi çocuğu teknolojiye adeta esir etmektedir. Bu da başarının önemli bileşenlerinden olan çocuğun kitap okuma alışkanlığını sekteye uğratmakta ve çocuğun daha az ders çalışmasına neden olmaktadır. Dizi bağımlılığı, çocukların, gençlerin en verimli zamanını esir almaktadır. Kısacası çocukların telefon, tablet, televizyon ve bilgisayarla aralarına mesafe koymalarını sağlamak gerekir.

 
Çocuğunuzla Aranızdaki Duygusal Bağı Güçlendirin

Kişinin hissettiği huzur duygusu ile bağlantılı bir şekilde, diğer kişilerin düşüncelerinde olduğunu ve fiziksel sınırların ötesinde varlığını sürdürdüğünü hissetmesi durumu olan duygusal bağ gelişimi, hem akademik hem de sosyal başarı anlamında oldukça önemlidir. Çocuklarla sağlam ve sıcak bir ilişki durumu geliştirmek, onlara dokunmak, şefkat göstermek, önemli olduklarını hissettirmek, öpmek, sohbet etmek, onlarla dışarıda vakit geçirmek, gezmek, şakalaşmak onların kendilerini güvende hissetmelerine destek olacaktır. Bu da çocuğun okul başarısının artmasında önemli faydalar sağlayacaktır.

 
Stresten ve Stresli Ortamlardan Uzak Tutmaya Çalışın

Kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve kişinin günlük hayatını genellikle olumsuz etkileyen gerilimli bir süreç olan stres, çocukların okul başarılarının önünde önemli engeller oluşturur. Çocuğun deşarj olmasını sağlamak, onun müzik, futbol, tiyatro vb. etkinliklerle buluşmasına fırsat tanımak, onlara uygun ortamlar oluşturmak, düzenli uyku uyumasını sağlamak çocuğun rahatlamasını sağlayacaktır. Anne babanın da neşeli ve stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemeleri çocuğun rahatlamasına ve dolayısıyla okul başarısının artmasına vesile olacaktır.

 
Asosyal Kişilikler Edinmelerine Fırsat Tanımayın

Çocuğun okul başarısını arttırmanın yollarından biri de kişinin sosyal çevresi ile yeterince ve etkili bir etkileşim içinde bulunamaması durumu olarak tanımlanan asosyal özellikler edinmesinin önüne geçmektir. Asosyal özellikli kişiler, çevreleri ile iletişimleri konusunda yetersiz, yakın çevre ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekte isteksiz, yalnızlığı tercih eden kişilerdir. Bu da onların psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturur.

 
Sosyal Zekâsının Gelişmesine Yardımcı Olun

Çocuğun okul başarısının artmasında sosyal zekânın önemli etkisi vardır. Sosyal zekâ, insanlarla doğru bir şekilde etkileşim kurma, insanları rahat bir şekilde anlama ve onlarla rahatça anlaşma yeteneğidir. Sosyal zekâsı yüksek bireyler, olaylara daha geniş açılardan bakar. Sözlü ve yazılı iletişimde daha ikna edici ve empatik bir iletişime sahiptirler. Dinleme kabiliyetleri üst düzeydedir. En karmaşık problemleri çözmekte ustadırlar. Takım çalışmalarında oldukça etkin olan bu kişiler örgütsel çalışmanın faydalarını kavramakta zorluk yaşamazlar. Dışa dönüktürler. Cana yakın, içten, değişime açık ve uyumlu bir kişilikleri vardır. Mutludurlar. Sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğu olan depresyondan uzaktırlar. Bütün bu özellikler, sosyal zekânın çocuğun okul başarısını arttırmada ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

 


Hafızasının Güçlü Olması İçin Çabalayın, Düşünmeye Teşvik Edin

 

Bellek ya da hafıza, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür. Hafızanın güçlü olması, çocuğun okul başarısının artmasına çok önemli faydalar sağlar. Çocuğun uzun süreli bir hafızaya sahip olması için onu desteklemek gerekir. Detaylara sürekli odaklanmasını sağlamak, sürekli olarak geçmişle ilgili bilgilerle hafızasını yoklayacak sorular sormak, eksik bırakılan atasözleri ve deyimlerdeki eksiklikleri tamamlamasını sağlamak, eksik bir hikâyeyi tamamlaması için onu harekete geçirmek hafızanın güçlenmesi ve bilişsel fonksiyonların işlevselliği için oldukça önemlidir.

 


Vücut ve Beyin Fonksiyonlarının İşlevselliği İçin Egzersizi İhmal Etmeyin

Vücut ve beyin fonksiyonlarının işlevselliği, sağlığı çocuğun okul başarısının üzerinde çok olumlu etkiler oluşturur. Egzersiz, hem bedenen hem zihnen kişiye çok önemli faydalar sağlar. Kandaki glikoz düzeyini düşürme, kişinin motivasyonunu yükseltme, uyku kalitesinin artmasını sağlamada oldukça önemlidir. Düzenli yapılan egzersiz, sportif etkinlikler, yürüyüş, kişinin kendisine olan güveninin artmasını ve daha mutlu olmasını sağlar. Düşünce becerisini geliştirir.

Egzersiz, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stresten uzaklaşmamıza yardımcı olur. Stres hormonları olarak bilinen kortizol ve adrenalin, bilinçli egzersiz sayesinde belirli düzeyde kalır. Egzersiz yaparken vücut ısımız artar. Bu ısı normale döndüğü zaman vücut rahatlar ve daha iyi uyku uyumamızı sağlar. Egzersiz, bizi stresten, günlük problemlerden uzaklaştırdığı için uyku kalitemizi yükseltir. Egzersiz, kişiyi depresyondan uzaklaştırır ve kişinin motivasyonunun artmasını sağlar.


Zamanı Planlayın

Neyi, ne zaman, nasıl yapılması gerektiğini bilmek, başarıya giden yolda en önemli unsurlardır. Planlama olarak da adlandırılan bu durum iş yapılmadan önce hazırlanır. Yakın, orta ve uzak hedefler hesaplanarak hazırlanan plan, çocuğun okul başarısını artmasını sağlamada çok önemli faydalar sağlar. Plan, sadece ders çalışmayı içermemeli, çocuğun sosyal özellikler kazanması için birçok bileşeni içermelidir. Vücut ve bilişsel fonksiyonların sağlığına destek olmalıdır. İyi bir uyku düzeni, egzersiz, kitap okuma, arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirme planın ana bileşenleri olmalıdır.


Gençlerin Kimlik Gelişim Sürecine Destek Sunun

Gençlerin okul başarısını arttırmanın yollarından biri de kimlik gelişim sürecinde onlara destek olmaktır. Ergenlik yılları ve sonrası gençlerin çevresine ve topluma karşı sorumluluk ve rollerini sorgulamaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde gençler, hemen hemen her şeyden oldukça kolay etkilenen, farklı arayışlar içinde olan, farklı şeyler denemekten zevk alan özelliklere sahiptirler. Gençlerin kimlik gelişim döneminde yaşadıkları olumsuzluklar, gençlerin kimlik karmaşası yaşamalarına neden olur. Plansız, amaçsız, toplumdan kopuk, değerlere yabancı, sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurmaktan uzak bir şekilde kendilerini boşlukta görmelerine yol açan nedenleri ortadan kaldırmak onların hem akademik hem de sosyal yaşamlarına olumlu etki edecektir.

 
Bol Bol Kitap Okumalarını Sağlayın

Çocuğun okul başarısının artmasında kitap okumak oldukça önemlidir. Kitap okumak, çocuğun kelime hazinesinin artmasına, hayal gücünün gelişmesine, çağın en büyük sorunlarından olan stresten uzaklaşmasına, başarının anahtarı olarak kabul edilen özgüveninin artmasına, empati kurma yeteneğinin gelişmesine çok önemli faydalar sağlar.

Güzel ve etkili bir konuşma, hayatta farklı bakış açısı geliştirme, hafızanın kuvvetlenmesini sağlama, iletişim becerilerinin güçlenmesi, iyi ve kaliteli bir uyku ve uyku düzeni, güçlü bir konsantrasyona sahip olmak da kitap okumanın önemli avantajları arasında yer alır. Kitap okumak, kişiyi yalnızlıktan koruyup kişinin genel kültürünün artmasını sağlar. Kişiye hayatı sevdirir ve kişiyi hayata bağlar. Günümüz eğitim sisteminde sayfaları bulan paragraf sorularını doğru çözmek ancak çok kitap okumakla gerçekleşir. Kısacası, her okunan yeni kitap çocuğun okul başarısının artmasında altın anahtardır, diyebiliriz.

 
Olumlu Davranışların Pekişmesini Sağlayın, Onları Takdir Edin

Çocuğun okul başarısında başarısızlık değil, başarıyı ölçmek esas olmalıdır. Sürekli olarak çocuğun başarısızlıklarına odaklanmak, başarısız olduğu yönleri ön plana çıkarmak çocuğun okul başarısı üzerinde olumsuz etki eder. Çocuğun başarılı olduğu yönleri takdir edilmeli, pekiştirilmeli; başarısız olduğu veya olumsuz olarak nitelendirilen davranışları ortaya çıkarılmalı ve çocuğa destek sağlanarak bunların nedeni tespit edilmeli ve bu sorunlar çözülmelidir.

Ayrıca bakınız

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri

Aile İçi Şiddet Çocuğu Nasıl Etkiler?

Sosyal Zeka Nedir?

Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarda Karanlık Korkusu Nasıl Geçer?

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Geleceğin Meslekleri

Kitap Okumanın Faydaları

Münazara Konuları

Gençler İçin Altın Öğütler

Liseler İçin 100 Temel Eser

Eski Bir Tapınak Yazısı

Renklerin Anlamları

Kelebek Etkisi Nedir? Örnekler

Pazartesi Sendromu Nedir, Nasıl Atlatılır?

Mobbing Nedir, Türleri Nelerdir, Nereye Başvurulur?

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder