Bilim İle İlgili Özlü Sözler

Gençken bilim ağacını dikmezsek yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir ağacımız olmaz. Chamfort

Bilim konuşur ama bilgelik ona kulak verir. Jimi Hnedrix

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Goethe

Bilim, kitapları değil kitaplar bilimi takip etmelidir. F. Bacon

Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Fuzuli

Bilim, fikirlerin dramıdır. Albert Einstein

Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hacı Bektaş-ı Veli

İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillik de yüksektekileri alçaltır. Hz. Ali (RA)

İlim harcandıkça artar, mal harcandıkça azalır. Hz. Ali (RA)

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir. Beethoven

Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Mustafa Kemal Atatürk

Bilim insanının arzuları ve zaafları olmamalı, bir nevi taş gibi bir kalbi olmalıdır. Charles Darwin

Toplum hep genç kalır, bilim ise yaşlanır. Delbrück

Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. John Billush

Bilim, ancak hedefine eriştiğini hayal ettiği zaman tehlikelidir. Aristoteles

Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. Sigmund Freud

Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. Bilcell Murtaza

Hayal bilimden daha öndedir, çünkü bilim sınırlıdır. Albert Einstein

Bilimi ve parayı arayan insanlar daime açtır. Yusuf İslam

İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Abdullah bin Mesud

Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. Hacı Bektaş-i Veli

Bilim, tüm başarılarını hayale borçludur. Emerson

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. Goethe

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. İbni Sina

Öyle bir zaman gelecektir ki bilim hayali geçecek. Jules Verne

Bilimin anahtarı soru işaretidir. Balzac

Bilim ya fiziktir ya da pul toplamaktır. Rutherford

Bilim, organize edilmiş bilgi, bilgiler de organize edilmiş hayattır. Immanuel Kant

Bilim, evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur. Jared Diamond

Bilgi sermayem, bilim silahım, sabır giysim, yetinmek en üstün kazancımdır. Seneca

Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır. G. Henry Lewes

Bilimin düzeni, bilgidir. Spencer

Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. John Billush

Bilim iyi zamanda servet kötü zamanda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. Aristo

Bilim ancak iyi niyetli insanların elinde olduğunda faydalı olur. Sokrates

Yalnız bilim insanlığı gerçeğe, adalete ve mutluluğa götürebilir. Emile Zola

Bilim, kitapları değil kitaplar bilimi takip etmelidir. Bacon

Bilim için akıl, akıl için vicdan gerekir. İman, aklın ve vicdanın doğrusudur. Konfüçyüs

Bilim, şimdiye kadar başarı kazanmış bazı reçetelerin ürünüdür. Paul Valery

Bilim, organize edilmiş bilgi, bilgiler de organize edilmiş hayattır. Immanuel Kant

İlim, maldan daha hayırlıdır malı sen korursun ilim seni korur. Hz. Ali (RA)

Bilim, gerçekliğin şiiridir. Richard Dawkins

Tüm bilim, günlük düşüncenin geliştirilmesinden başka bir şey değildir. Albert Einstein

Tüm gerçekler, keşfedildikten sonra anlaşılması kolaydır, amaç onları keşfetmektir. Galileo Galilei

Bilimi öğrenmeye bizi kölelikten kurtaracak olan bilimden başlayalım. Montaigne

Evren prensibinin güzel ve basit olacağına derin bir inancım var. Albert Einstein 

Bilimlerin en zoru, iyi yaşamasını bilmektir. Montaigne

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. Albert Einstein

En zor bilim, kendini bilmektir. Miguel de Unamuno

Erdemlerin en büyüğü, bilimdir. Farabi

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir. Beethoven

Asıl ölüm, bilimden payını almayanlardır. Edebali

Gerçek yetim anadan, babadan yoksun olan değil akıldan ve ahlaktan yoksun olandır. Hz. Ali (RA)

İnsan, hayret etmeyi sever, ilmin tohumu da budur. Emerson

İlim ve hikmet, müminin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa hemen alsın. Hadis-i Şerif

İlim, sen yalnızken sana arkadaştır, yabancı iken sana yoldaştır, Muaz bin Cebel

İlim bahçesi, cennet bahçesidir. Hz. Ali (RA)

Bilim, batıl inancın zehridir. Adam Smith

Bilim, gerçeğin şiiridir. Richard Dawkins

Bilim bütün başarılarını hayale borçludur. Emerson

Bilim, gerçek olan tek büyüdür. Tartakovsky

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir. Beethoven

İlmin en büyük düşmanı sabırsızlıktır. Şemsi Tirmizi

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre

Bilim, bizi kafa karışıklığından anlamaya götüren süreçtir. Brian Greene

Hayalin kanatlarında uçan bilim, mucizeler yaratacak güçtedir. Michael Faraday

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun. Marie Curie

İlimle geçen bir gece ibadetle geçen bin geceden daha hayırlıdır. Hz. Muhammed (SAV)

Bilim için akıl, akıl için vicdan gerekir. İman, akıl ve vicdanın doğrusudur. Konfüçyüs

Büyük değişim yasasına hepimiz boyun eğmeliyiz. Doğanın en güçlü yasası budur. Edmund Burke

Bilim insanları, doğru cevapları veren kişiler değil doğru soruları soran kişilerdir. Strauss

Dünyada her şey için medeniyet için hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Mustafa Kemal Atatürk

Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil yeni düşünce biçimleri keşfetmektir. Sir William Bragg

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. Johann Wolfgang Goethe

Adalet olmadan bilgi, ilim değil kurnazlıktır. Eflatun

Bilim, bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzı, evrenin kuşkuyla sorgulamadır. Carl Sagan

Şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. Carl Sagan

İnsanın doğası gereği elimizde olan yegâne bilimdir. Yine de bugüne kadar en fazla ihmal edilmiş olandır. David Hume

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız. Atatürk

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Mevlana

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edeb gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (RA)

Cahil ile dost olma ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. Şeyh Edebali

En büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir. Tolstoy

Vardım ilim meclisine, eyledim ilmi talep, ilim sonra gelir dediler, illa edep illa edep. Yunus Emre

İlim, mukaddes bir müessesedir. Victor Hugo

Ayrıca bakınız

Acı İle İlgili Özlü Sözler

Adalet İle İlgili Özlü Sözler

Ahlak İle İlgili Özlü Sözler

Aile İle İlgili Özlü Sözler

Akıl İle İlgili Özlü Sözler

Alışkanlık İle İlgili Özlü Sözler

Arkadaşlık İle İlgili Özlü Sözler

Arzu İle İlgili Özlü Sözler

Aşk İle İlgili Özlü Sözler

Ayrılık İle İlgili Özlü Sözler

Baba İle İlgili Özlü Sözler

Başarı İle İlgili Özlü Sözler

Başarısızlık İle İlgili Özlü Sözler

Bilgi İle İlgili Özlü Sözler

Bilim İle İlgili Özlü Sözler

Cesaret İle İlgili Özlü Sözler

Çalışmak İle İlgili Özlü Sözler

Çocuklar İle İlgili Özlü Sözler

Deniz İle İlgili Özlü Sözler

Dert İle İlgili Özlü Sözler

Doğruluk İle İlgili Özlü Sözler

Düşünce İle İlgili Özlü Sözler

Dostluk İle İlgili Özlü Sözler

Dünya İle İlgili Özlü Sözler

Düşman İle İlgili Özlü Sözler

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

Fakirlik İle İlgili Özlü Sözler

Fikir İle İlgili Özlü Sözler

Gece İle İlgili Özlü Sözler

Geçmiş İle İlgili Özlü Sözler

Gençlik İle İlgili Özlü Sözler

Göz İle İlgili Özlü Sözler

Gözyaşı İle İlgili Özlü Sözler

Güç İle İlgili Özlü Sözler

Gülmek İle İlgili Özlü Sözler

Güzellik İle İlgili Özlü Sözler

Haksızlık İle İlgili Özlü Sözler

Hata İle İlgili Özlü Sözler

Hayal İle İlgili Özlü Sözler

Hayat ve Yaşam İle İlgili Özlü Sözler

Hedef İle İlgili Özlü Sözler

İlim İle İlgili Özlü Sözler

İnanç İle İlgili Özlü Sözler

İnsan İle İlgili Özlü Sözler

İnsanlık İle İlgili Özlü Sözler

İyilik İle İlgili Özlü Sözler

Kadınlar İle İlgili Özlü Sözler

Kitap İle İlgili Özlü Sözler

Komşuluk İle İlgili Özlü Sözler

Korkaklık İle İlgili Özlü Sözler

Liderlik İle İlgili Özlü Sözler

Mutluluk İle İlgili Özlü Sözler

Nankörlük İle İlgili Özlü Sözler

Okumak İle İlgili Özlü Sözler

Öfke İle İlgili Özlü Sözler

Öğretmen İle İlgili Özlü Sözler

Ölüm İle İlgili Özlü Sözler

Para İle İlgili Özlü Sözler

Sabır İle İlgili Özlü Sözler

Sağlık İle İlgili Özlü Sözler

Sanat İle İlgili Özlü Sözler

Sevmek İle İlgili Özlü Sözler

Suç İle İlgili Özlü Sözler

Şiir İle İlgili Özlü Sözler

Şans İle İlgili Özlü Sözler

Şeref İle İlgili Özlü Sözler

Tecrübe Deneyim İle İlgili Özlü Sözler

Terbiye İle İlgili Özlü Sözler

Umut İle İlgili Özlü Sözler

Vicdan İle İlgili Özlü Sözler

Yalnızlık İle İlgili Özlü Sözler

Yalan İle İlgili Özlü Sözler

Zaman İle İlgili Özlü Sözler

Zenginlik İle İlgili Özlü Sözler

En Güzel Anlamlı ve Etkileyici Özlü Sözler

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder