Geleceğin Meslekleri

Değişimin hız kesmeden ilerlediği dünyamız, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişimlere sahne olmaktadır. Gelecekte elbette ki teknoloji ile ilgili olan meslekler ağırlıkta olacaktır. Bunun yanında bilimsel, sosyal, çevresel ve ekonomik gelişmeler de geleceğin meslekleri üzerinde etkin bir güce sahip olacaktır. Eleştirel düşünebilen ve çözüm üretebilen insanlar, geleceğin meslekleri için en hazır kişiler olacaklardır.

Robotlar ve yapay zekânın erişmesi imkânsız olan sosyal ilişkiler de gelecekte önem kazanacaktır. Biyo-teknoloji, yapay zekâ ve geliştirilen yeni yazılımlar, gelecekte yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etkili olacaktır. Teknoloji destekli olan mesleklere rağbet artacaktır.

Gelecekte tıbbi gelişimler neticesinde ilaç endüstrisinde daha çok insanın çalışması muhtemeldir. Yaşlılık ve bunama nedeniyle yaşlılara evde bakım ve hemşirelik hizmetleri de önem kazanacaktır. Yaşlıların evlerinde rahat edebilmeleri için terapistlere de ihtiyaç olacaktır.

Genetik biliminde klinik çalışmalar artacak, genetik danışmanlar, insanların ileride yakalanacakları hastalıkları tespit edecekler ve önlem almayı sağlayacaklardır. Türlerin kaybolmaması ve DNA depolarının oluşturulması için genetik bilimcilere olan ihtiyaç artacaktır.

İnsanların beslenme biçimi, artan ve üretmeyen nüfus nedeniyle değişecek, diyetisyen, beslenme uzmanı ve gıda bilimi alanlarında daha çok iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır.

Web sistemlerindeki ataklar nedeniyle daha çok web tasarımcılara ihtiyaç olacaktır. Akıllı telefonlar için aplikasyonlar yaygınlaştığı için başarılı aplikasyon geliştiricileri gözde kişiler olacaklardır.

Siber saldırılardan korunmak çok önemli olacaktır. Web sitelerin ve gizli bilgilerin geleceğini garanti altına almak için internet güvenliğini önem kazanacaktır.

Küresel ısınmanın etkisiyle yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanacaktır. Deniz dalgalarından enerji elde etme, güneş panelleri gibi işler önem kazanacaktır.

Kaynakların hızla tükenmesiyle çöp yönetimi ve geri dönüşüm konularında önemli yenilik ve gelişmeler yaşanacaktır. Bu konularda istihdam artacaktır.

Uzaktan iletişim ve etkileşim daha yaygın hale gelecek, kişiler işlerini şimdikinden farklı olarak dünyanın her yerinden yürütebilecektir. Bu da büyük bir tasarrufu beraberinde getirecek ve bu alanı ön plana çıkaracaktır.

Günümüzde popüler olan takım çalışması yerini ikna gücü, farklı kültürleri anlama, sosyal iletişim ve etkileşime bırakacaktır.

Yeni teknolojiler, yaklaşımlar, siber güvenlik, yapay zekâ, robotik kodlama, yazılım, endüstriyel gelişmeler, CEO, şu anda mevcut birçok mesleğin yeni nesle ancak tarih kitaplarında öğretileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bu Bilgiler Doğrultusunda Geleceğin Mesleklerini Şöyle Sıralayabiliriz:

 
Dijital İçerik Uzmanlığı

Hızlı teknolojik değişim sürekli daha dinamik, yeni içerik üretimini zorunlu kılmaktadır. Uzaktan çalışma, uzaktan iletişim güç kazandıkça dijital içerik uzmanlarına daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Geleceğin yıldız meslekleri arasında yer alan dijital içerik uzmanlığı için dijital sanatlar alanında kendimizi geliştirmemiz gerekir.

 
3D Yazıcı Mühendisliği

3D yazıcılar, endüstriyel üretim alanında devrim niteliğinde sayılan değişimlerin yaşanmasını sağladı. Gelecekte endüstriyel üretim merkezlerinin tamamında bu cihazların kullanılması amaçlanmaktadır. Endüstriyel tasarımcılar, biyomedikal mühendisler istekler doğrultusunda sürekli yeni yeni şeyler denemekte otomotiv, havacılık ve elektronik cihazlar başta olmak üzere birçok alanda parçalar üretmektedir. 3D yazıcı mühendisliği ilerledikçe her ev ve işyerinde 3 boyutlu yazıcı bulmak mümkün olacaktır. Bunun sonucunda ise büyük fabrikaların yerini şehirlerde faaliyet gösteren 3 boyutlu yazıcı ile üretim yapan işletmeler alacaktır. Dolayısıyla 3D yazıcı mühendisliği geleceğin en prestijli mesleklerinden biri olacaktır.

 
Bilgi Güvenliği Analisti

Yaşam şeklimiz bizi bilgisayar ve bilgi teknolojilerine bağlı kılmaktadır. Bütün iş ve işlemlerimiz sanal ortamda gerçekleşmektedir. Bankacılık, kişisel gelişim, kişisel üretimler, iletişim ve haberleşme hep dijital platformlarda gerçekleşmektedir. Bu da siber saldırılara karşı bizi hedef haline getirmektedir. Saldırganlar gün geçtikçe daha karmaşık yöntemlerle karşımıza çıkmaktadır. Devletlerin neredeyse tüm güvenlik ve ekonomik iş ve işlemleri siber saldırıların bir numaralı hedefidir. Bu da bilgilerin güvenliği için gelecekte en önemli mesleklerden birinin bilgi güvenliği analistliği olacağını göstermektedir.

 
CEO

Arama motoru optimizasyonu, web sitelerini arama motorlarının daha rahat bir şekilde anlayabilmesine olanak sağlayacak şekilde arama motorlarının kriterlerine uygun hale getirilerek web sitesinin optimize edilmesi ve hedeflenen anahtar kelimelere ait arama motoru aramalarında yükseltilmesi CEO olarak tanımlanır.

Gelecekte, şirketlerin daha çok web sitelerine ihtiyaç duyacakları, satış, reklam ve tanıtımlarını burada artıracakları için gelecek stratejilerinde CEO, çok daha önemli bir meslek haline gelecektir. Maaş ve ödemeleri astronomik rakamlara ulaşacaktır. Günümüzde dahi diğer mesleklerden çok daha fazla kazanabilmektedirler. İş imkânları oldukça yaygın olacaktır.

 
Genetik Mühendisliği

Canlılar ile ilgili genetik alanındaki birçok gelişme rahatsız edici olsa da gelecekte maalesef insan tasarımı ön plana çıkacak ve genetik mühendisliği önem kazanacaktır. Yaşlanmayı yavaşlatma başta olmak üzere birçok hastalığa çare yine genetik üzerinden olacaktır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genetik mühendisliği birçok ülkede en iyi mesleklerden biri olacaktır.

 
Akıllı Şehir Uzmanı

Akıllı evler hayatımıza girmeye başladı bile. Akıllı şehirlerin de yavaş yavaş hayatımıza gireceği bir gerçektir. Gelecekte şehirlerin elektrik, su, doğalgaz, internet, atık gibi işlemleri hep sensörler aracılığıyla yapılacaktır. Akıllı şehir uzmanlığı stratejik ve çok aranılan bir meslek haline gelecektir.

 
Pilotluk

Havacılık sektörü zaman tasarrufundan dolayı her geçen gün daha da gelişmektedir. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler artık uçaklarla yapılmaktadır. Sadece yolcu taşımacılığı değil ülkelerin ekonomik anlamda birçok işi havacılık sektörü üzerinde yürütülmektedir. Bu, gelecekte daha yaygın bir hale gelecektir. Günümüzde dahi pilotluk diğer mesleklere göre çok fazla kazancı olan bir meslektir. Gelecekte daha da tercih edilecektir.

 
Rüzgâr Enerjisi Teknisyeni

İklim değişiklikleri, her geçen gün sofistike bir hal almakta ve bu da beraberinde farklı enerji kaynaklarını zorunlu kılmaktadır. Rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları her zamankinden daha önemli hale gelecektir. Ölümcül özelliklerinden dolayı fosil yakıt olarak adlandırılan petrol ve türevlerinden dünya gittikçe uzaklaşacaktır. Rüzgâr endüstrisi, ileride dev gibi rüzgâr türbinlerinin montajı, bakımı ve geri hizmetleri için gözde bir sektör haline gelecektir. On binlerce rüzgâr enerjisi teknisyenine ihtiyaç duyulacak bu da mesleğin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu göstermektedir.

 
Elektronik Mühendisliği Uzmanı

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği yeryüzü coğrafyasında ileri teknolojilerin tasarım, test ve analizlerinin her geçen gün değeri artacaktır. Elektrik devrelerinin gittikçe daha fonksiyonlu ve daha az hacim tutan bir şekle dönüşmesi sektörü ön plana çıkarmaktadır. Daha iyi ve pratik bilgisayarlar, tıbbi cihazlar, iletişim araçları, elektronik cihazlar üretme ihtiyacı elektronik mühendisliği uzmanlığını geleceğin en çok tercih edilen meslekleri haline getirecektir.

 
Yazılım

Bilgisayarlar, robotlar, telefonlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın bunların piyasa değeri ve becerileri yazılımla belirlenir. İyi bir yazılım olmadan hiçbir şeyin değeri olmaz. Yazılım gelişiminin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda buraya yatırım yapanlara ciddi gelirler sağlamaktadır. Gelecekte de yazılım şüphesiz en çok ihtiyaç duyulan bir alan olacaktır. Özellikle bilişim ve mobil yazılımcılık zirve yapacaktır. Dünyanın en zengin insanlarının servetlerini yazılıma borçlu olduklarını dünyanın birçok projesinin ABD'de bulunan silikon vadisiyle yürüdüğünü unutmamak gerekir. ABD'nin dünya üzerindeki hükümranlığının da yazılım sayesinde olması mesleğin geleceği için önemli işaretler içerir.

 
Kişisel Gizlilik Danışmanı

Bilgi, her geçen gün daha çok teknolojiye mahkûm olmaktadır. Gelecekte teknolojik cihazlardan bağımsız bazı işlemleri yapmak mümkün olmayacaktır. Yüz tanıma, parmak izi geliştiriciler geniş kitleler tarafından kullanıldıkça mahremiyetimiz sorgulanır hale gelecektir. Bizimle ilgili tüm bilgilere başkaları tarafından hemencecik ulaşılabilecek bir duruma gelinecektir. Bu da kişisel gizliliği korumayı önemli hale getirecek dolayısıyla kişisel gizlilik uzmanlarına ciddi ihtiyaç duyulacaktır.

 
Kentsel Tarım Uzmanı

Dünya ölçeğinde tarım sektörü çalışan açısından gittikçe küçülen fakat teknolojik açıdan gittikçe ilerleme sağlayan bir sektördür. Tarım, gıda geleceğin en parlak çalışma alanı, ülkeler için de stratejik bir alan olacaktır. Kendi üreteceği tarımı olan toplumların ayakta kalacağı gelecekte kentsel tarım uzmanlığı en çok tercih edilen meslekler arasında yer alacaktır.

 
Makine Mühendisliği Uzmanı

3D yazıcılar, otomasyon cihazları, robot teknolojisi, çeşitli enerji cihazlarının yeni nesil üretimleri geleceğin makine mühendisleri için önemli olacağını göstermektedir. Hızlı yazılım geliştiriciliği teknolojik bazı cihazların uyumsuzluğunu da beraberinde getirmektedir. Bugün ulaşamadığımız bazı makinelerin birkaç yıl sonra bilimin çöplüğünde olacağı bir gerçektir. Onun için makine mühendisliği her geçen gün daha da önemli bir meslek haline gelecektir.

 
Katı Atık Mühendisliği

Katı atık, üreten kişinin atmak istediği özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddelerdir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve daha birçok yerde oluşabilir. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de bu katı atıkların dönüşüm problemidir. Bu alandaki teknoloji de baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve katı alanı gelecek için önemli fırsatlar içermektedir.

 
Bilişim Uzmanlığı

Bilişim teknolojileri, her geçen gün daha çok hayatımızın içine girmektedir. SEO başta olmak üzere geleceğin birçok mesleğinin temelini teşkil eden bilişim, firmalar için de vazgeçilmez zorunlu bir alan haline gelmiştir. En iyi donanımı, yazılım ve potansiyeli seçenlerin geleceği inşa edeceği gerçeği bilişim uzmanlığını geleceğin en popüler meslekleri arasına sokmaktadır. Günümüzde dahi bu alana yatırım yapanlar veya bu sektörde istihdam olanların özlük hakları diğer sektördekilerin özlük haklarını katlamaktadır.

 
Yapay Zekâ Uzmanı

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Yakın bir gelecekte teknoloji, sağlık, üretim başta olmak üzere yapay zekâdan daha fazla faydalanma yoluna gidilecektir. Özellikle gelişmiş ülkelerde şu an dahi faaliyet alanı oldukça genişlemiştir. Gelecek nesiller için yapay zekâ uzmanlığı iyi bir tercih olacaktır.

 
Robotik Hizmetleri Teknikeri

Çağımızda çok yaygın olmasa da yakın bir gelecekte çamaşır ve bulaşık yıkamada, temizlik gibi ev işlerinde, bahçe düzenlemesinde ve daha birçok alanda robotları daha çok göreceğiz. Robotların da cihazlar gibi bakım ve onarım hizmetleri ön plana çıkacak. Bu da bu alandaki teknisyen ihtiyacını doğuracaktır. Robot teknikerliği tıpkı elektrik, otomobil teknikerliği gibi bir meslek olacaktır.

 
Veri Analiz Uzmanlığı

Her bir verinin bir güç olarak kabul edildiği modern dünyada veri analizi yapmak, toplamak, saklamak, çözümlemek oldukça önemli olacaktır. Bu verilerle geçmiş ile gelecek arasında bağlar kurulacak, eğilim ve ihtiyaçlar daha iyi analiz edilecektir. Şirketler, kalıcı bir başarının sürekli iyi verilere sahip olmaktan geçtiğini bildikleri için bu alana daha fazla yatırım yapacaklardır. Bu da veri analiz uzmanlığını ön plana çıkaracaktır.

Ayrıca bakınız

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın Yolları

Koçluk Nedir? Öğrenci Koçluğunun faydaları Nelerdir?

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri

Aile İçi Şiddet Çocuğu Nasıl Etkiler?

Sosyal Zeka Nedir?

Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarda Karanlık Korkusu Nasıl Geçer?

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Geleceğin Meslekleri

Kitap Okumanın Faydaları

Münazara Konuları

Gençler İçin Altın Öğütler

Liseler İçin 100 Temel Eser

Eski Bir Tapınak Yazısı

Renklerin Anlamları

Kelebek Etkisi Nedir? Örnekler

Pazartesi Sendromu Nedir, Nasıl Atlatılır?

Mobbing Nedir, Türleri Nelerdir, Nereye Başvurulur?

 

Ana Sayfa

2 yorum: