Cep Telefonunun Zararları

Cep telefonu, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Akıllı cep telefonlarının yaygınlaşması ile cep telefonları çocuk, genç, yetişkin, yaşlı herkesin elinde adeta onu esir alan bir aygıt olmaya başladı. Neredeyse 2 yaşındaki çocukların bile oyun oynama aracı oldu.

Son yirmi yıldır manyetik dalgaların insan sağlığına zararlı etkilerinin olup olmadığı tartışılmaktadır. Cep telefonunun zararları ile ilgili birçok bilimsel araştırma yapıldı. Bütün sonuçların ortak noktası cep telefonunun vücut için ciddi riskler taşıdığıdır. Cep telefonlarının ürettiği ve aldığı radyo dalgalarının zararlı olup olmadığı tartışma konusu olmaktan çıkmış zararlarını önleme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan çalmamaların bazılarında kanser riskinin de manyetik alan maruziyeti sonrasında arttığı bildirilmektedir. Cep telefonu kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı cep telefonları ve onların baz istasyonlarından yayılan radyo frekans dalgaları giderek artan ölçüde geniş kitleleri ilgilendirmektedir. Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun oksidatif stres aracılığıyla zararlı etkilere neden olabileceği düşünülmektedir. (dergipark.org.tr)

Dünyada cep telefonunun zararları ile ilgili birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar ışığında cep telefonlarının yol açtığı sağlık sorunlarına birlikte bakalım.

Cep telefonunun başlıca zararları şunlardır:

 
1. Kulak Sağlığına Zarar Verebilir

Yüksek sesle yapılan uzun süren cep telefonu konuşmaları işitme kaybına, kulak çınlaması ve uğultu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Çok uzun süre telefonla konuşmak, yüksek sesle telefondan müzik dinlemek işitme için almaç görevi gören, ses sinyallerinin sinirlerde aksiyon potansiyeline dönüştürülmesini sağlayan ve çeşitli epitel hücrelerden oluşan şerit şeklindeki corti organının zarar görmesine neden olabilir. Bu durum uzun vadede duyma kaybının derinleşmesini beraberinde getirebilir.


2. Uzun Süre Cep Telefonuyla Meşgul Olmak Göz Sağlığını Bozabilir

Yapılan bilimsel araştırmalar uzun süre cep telefonuna bakan her dört kişiden birisi göz yorgunluğu sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bulanık görme ve göz kuruluğu da uzun süre cep telefonuyla meşgul olmanın yol açtığı sorunlar arasında yer alır. Mobil cihazların küçük ekranları çocukların da göz sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Cep telefonuyla uzun süre konuşmanın yol açtığı termal etki, gözün korneası üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Gözün ön kısmındaki şeffaf örtü vazifesi gören korneanın kan temini yetersiz olduğundan, burada oluşan ısı atılamaz ve bu termal etki prematüre katarakt oluşumuna neden olabilir.

Cep telefonlardaki küçük yazılar ve çok parlak ekran yüzeyleri gözlerin zorlanmasına ve göz fonksiyonlarında tepkisizliğe ve görme anlamında ciddi sorunlara yol açabilir. Göz kızarıklığı, göz kuruluğu, gözlerde kanlanma, bulanık görme ve görmenin azalması gibi sonuçlar doğurur.

Gözün kırpılması göz sağlığı açısından oldukça önemlidir. Göz kırpmanın, göz sağlığı için oldukça önemli iki işlevi vardır. İlkin göz kapağının kapanması sırasında gözyaşı bezlerinden emilen su, göz küresinin tamamının nemlenmesini sağlar ve böylece gözün kurumasını engeller. İkincisi ise göz kırpması gözü tahriş edici maddelerden korur. Telefona uzun süre bakıldığı zaman göz, bu işlevi daha geç yerine getirdiğinden görme anlamında ciddi sorunlara neden olabilir. Cep telefonuyla meşgul olurken 20 dakikada bir 20 saniye gözleri kırpmak veya kapatmak göz yorgunluğu için oldukça önemlidir.

Uzun süre cep telefonu ile bir şeylere bakmanın gözler üzerindeki etkisini azaltmanın bir yolu da telefonun ekran parlaklığını azaltmak, ekranı temizlemek, ekranı gözlerden uzak tutmaktır.

 
3. Trafikte Dikkat Dağınıklığı Oluşturarak Ciddi Riskler Doğurabilir

Araba sürmek, dikkat isteyen bir uğraştır. Dikkat eksikliği, bir nesnenin üzerindeki zihinsel güçlerin yoğunluğunun azalmasıdır. Zihinsel güçlerdeki yoğunluk azalması konsantrasyon eksikliğine bu da sürücülerin daha fazla hata yapmalarına, bazı tehlikeli durumları geç fark etmelerine neden olur.

Araba kullanırken cep telefonuyla konuşmanın en büyük zararı ve tehlikesi dikkat dağınıklığıdır. Araba kullanırken beyin aynı anda birden fazla işlemi yerine getirir. Bunlara bir de telefonla konuşma eklendiğinde sürücülerde görsel, bilişsel, işitsel dikkat dağınıklıkları ortaya çıkar. Bu da ciddi bir strese, algılama düşüklüğüne ve konsantrasyon eksikliğine neden olur.

Görsel ve zihinsel anlamda oluşan dikkat eksikliği aracın yoldan çıkmasına, karşı şeride geçmesine ve önündeki araçla mesafe oluşturmayarak ciddi maddi, yaralanmalı ve ölümcül kazalara neden olabilmektedir.

Allianz'ın yaptığı araştırma sonuçları, cep telefonunun sürücülerin dikkatini dağıttığı ve ölümlere neden olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki araç sürücüsünden biri, trafikte cep telefonu kullanma yasağını ihlal etmektedir. Cep telefonlarının neden olduğu dikkatsizlik, alkolden daha büyük bir tehlike olarak kendini göstermektedir. (www.allianz.com.tr)

Allianz Teknoloji Merkezi (AZT) tarafından Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan ''Yol Güvenliği Araştırması'' ile ilk kez, giderek sayısı artan trafik kazalarıyla araçlarda kullanılan bilgi, iletişim ve eğlence araçları arasındaki ilişki incelendi. 1600 şoförle görüşülerek yapılan çalışma, sürücülerin trafikteyken teknik cihazlara odaklanmaları nedeniyle kaza riskinin önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur. Son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60'ının, araç kullanırken cep telefonlarını elle kullandığı tespit edilmiştir. (www.allianz.com.tr)

Allianz tarafından yapılan çalışmaya göre, sürücülerin yüzde 46'sı cep telefonu kullanmama kuralını ihlal ediyor. Sürücülerin yüzde 15'i trafikteyken SMS yazıyor ve yüzde 24'ü akıllı telefonlarını kullanarak mesajlarını okuyor. Araştırma, sürücülerin yüzde 52'sinin dikkatinin yolcuların yaptığı telefon konuşmaları nedeniyle dağıldığını da ortaya koyuyor. (kaynak: www.allianz.com.tr)

 
4. Cep Telefonu Mikrop Kapmanıza Neden Olabilir

Mikroplar (mikroorganizmalar), çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlı organizmalardır. mikroorganizmalardan, mikroskop ile görülebilen boyutta olanlarına bakteri denir. Bakteriler; dizanteri, tifo, bronşit, zatürree, idrar yolu iltihabı başta olmak üzere birçok hastalığa neden olur.

Cep telefonuyla konuşmak, oynamak veya farklı fonksiyonlar için cep telefonundan faydalanmak için mutlaka ellerimiz rol alır. El yıkama alışkanlığı çok gelişmemiş bir toplum olduğumuz için bu temas sonrasında ellerde bakteriler oluşur. Cep telefonları zamanla bakteri yuvasına dönüşür. Öyle ki cep telefonunda klozetten çok bakteri olduğunu ileri süren bilim insanları dahi vardır.

Cep telefonlardaki bakteri ve mikroplar kişilerin elleri vasıtasıyla ya doğrudan ya da gıda temasıyla vücuda alınır. Vücutta biriken bu mikroorganizmalar çok önemli sağlık sorunlarına yol açar.

Elleri sık sık sabunla ve bol sıcak su ile yıkamak, cep telefonlarını alkol bazlı mendillerle belli aralıkla temizlemek hayat kurtarır. Özellikle sağlık sektöründe hassas birimlerde görev alanlar ve gıda sektöründe çalışanlar için bu durum daha da önem kazanmaktadır.

 
5. Cep Telefonu Vücutta Ciddi Radyasyona Neden Olabilir

Cep telefonu üreten firmaların uymak zorunda olduğu yasal düzenlemeler neticesinde ciddi seviyelerde radyasyon yayan telefonları üretmeleri yasaktır. Kansere yol açabilecek ciddi radyasyon söz konusu olmazsa dahi radyasyon oranının az olması tehlikenin olmadığı anlamına gelmez. 

Mikrodalga aralığına yakın radyasyon yayan cep telefonları uzun süreli kullanıldığı zaman ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Radyasyon etkisi, çocuklarda yetişkinlerden daha fazla olduğu için cep telefonlarını çocuklardan uzak tutmak gerekir.

Cep telefonu teknolojisi, elektromanyetik radyasyonu gigahertz aralığında kullanır. Cep telefonları, 2,5 Ghz mikrodalga aralığında elektromanyetik radyasyon yaymaktadır. Bu radyasyon mikrodalga aralığına yakın olup benzer özellikleri gösterir. İnsan bedeni tarafından emilen radyasyon miktarı SAR (Özgül Soğrulma Oranı) ile ölçülür. SAR, ne kadar yüksekse vücudun emdiği enerji o kadar fazla olur ve ısı yükselir. Bazı cep telefonları, diğerlerinden daha düşük özel emilim oranına sahip olduğu için akıllı cep telefonu alırken iyice araştırma yapıp tercihi bunlardan yana kullanmak gerekir.

Telefonda konuştuğumuz zaman, verici analog ses verisini kodlayarak dijital bir sinüs dalgasına dönüştürür. Sinüs dalgaları antenden yayılarak ilerler, hatta uzay boşluğuna bile yayılır. Kodlanmış sinyal elektromanyetik radyasyon şeklinde yayılır. Alıcı antende alınan sinyal sürekli olarak işlenerek takipçilere sunulur. Bu da cep telefonunun vücut için yol açtığı zararları ortaya koyar. (karel.com.tr)

 
6. Cep Telefonu Çocuklarda Ciddi Sorunlara Neden Olabilir

Yapılan bilimsel araştırmalar (1) çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında kullanmalarının gelişimsel problemler, kas-iskelet sistemi problemleri, fiziksel inaktivite yani hareketsizlik, obezite ve uyku kalitesinde yetersizlik gibi sağlık riskleri doğurduğu görülmektedir.

Akıllı telefon kullanımının artmasının en çok pasif, agresif, özgüvensiz, sosyal açıdan uyumsuz olma, bağımlı ya da anti-sosyal özellikler taşıma, sık moral bozukluğu yaşayan çocukların sayısının artmasına neden olmuştur. Akıllı cep telefonu ile çok fazla zaman geçiren öğrencilerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle zayıf ilişkilere ve düşük akademik performansa sahip oldukları belirtilmiştir.

Dijital teknoloji kullanımının uykuyu olumsuz yönde etkilediğini gösteren kanıtlar giderek artmaktadır. Erken çocukluk döneminde yatak odasında cep telefonu bulundurma alışkanlığının artması ile uyku süresinin azaldığı bildirilmiştir. Çocukların teknolojik cihaz kullanımı sırasında şiddet içeren video ve oyunlar sonrasında uykuya dalamaması ve ekrandan yayılan mavi ışıkların melatonin salınımını engellemesi, çocuklarda az uyumanın diğer olası nedenlerindendir.

Kötü veya yetersiz uyku alışkanlığı, çocukların ruhsal durumunu, davranışlarını, akademik başarılarını, büyüme ve gelişme hızlarını olumsuz etkilediğinden, çocuklarda uyku kalitesine özen gösterilmesi özellikle önemlidir.

Kaynakça:

Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı, Razak Özdinçler, Dijital Teknoloji Kullanımının Çocukların Gelişimi ve Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri, Haziran, 2018, İstanbul (1)

 
7. Cep Telefonu Sosyal İlişkileri Olumsuz Etkilemektedir

Birey, değerler sisteminin bir parçasıdır. Misafirperverlik, hasta ve yaşlı ziyaretleri, akraba hukuku, komşuluk ilişkileri, ramazan ve bayram adabı, aile ve evlilik olgusu bir toplumun önemli değerlerini oluşturur. Kendi öz değerlerine, milli ve manevi kültür öğelerine yabancılaşan bir neslin ortaya çıkmasında maalesef cep telefonları öncülük etmektedir.

Cep telefonu bağımlılığı, insanı çevresinden soyutlayarak asosyal özelliklere sahip biri haline getirmeye denir. Yapılan bilimsel araştırmalar, çok fazla cep telefonuyla meşgul olanların misafir ağırlamak istemedikleri, gelen misafirlerle ilgilenmedikleri, hasta ve yaşlı ziyaretlerine gitmedikleri, akraba hukuku anlamındaki görevlerini yerine getirmedikleri, komşularıyla komşuluk hukuku çerçevesinde davranışlar geliştiremedikleri, ramazan ve bayramlarda gerekenleri yapmadıkları, ailesine vakit ayırmadıkları sonucunu ortaya çıkarmıştır.

 
Cep Telefonunun Diğer Bazı Zararlarını Kısaca Belirtmek Gerekirse;

 • Cep telefonlarını aşırı kullanmak gençlerin ve yetişkinlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır.
 • Cep telefonları, çocuklarda ve yetişkinlerde uyku kalitesizliğine neden olmaktadır.
 • Cep telefonunu kullanırken baş sürekli öne doğru eğildiğinden cep telefonu kullanımı, kronik bazı ağrıların yanı sıra baş, boyun, omuz ve sırt ağrısına neden olmaktadır.
 • Yanlış pozisyon seçimi nedeniyle kambur olmaya yol açmaktadır.
 • Ellerde ve kollarda uyuşukluk ve karıncalanmaya neden olmaktadır.
 • Cep telefonunun yaydığı radyasyon hamilelik döneminde anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hamilelerde düşük yapma riskine yol açmaktadır.
 • Cep telefonunun zararlarından biri de uzun süreli kullanımda cep telefonu, bilek ve parmak eklemlerinin yorulmasına sebep olmaktadır.
 • Cep telefonlarına gelen dalgaların yol açtığı radyasyon erkek üreme hücreleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
 • Cep telefonu bağımlılık yaparak kişilerin uyku-uyanıklık arası bir durum olan hipnotize olmalarına yol açmaktadır.
 • Cep telefonu vücut sıcaklığının artmasına neden olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
 • Uzun süreli konuşmalar işitme sorunlarına olumsuz etki etmektedir. Kulak çınlaması ve kulak uğultusuna ortam hazırlamaktadır.
 • Beyin dokuları başta olmak vücudun doku yapısını olumsuz etkilemektedir.
 • Cep telefonuyla uzun süre konuşmak beyni yorduğundan strese sebep olmaktadır.
 • Cep telefonuyla gereğinden çok konuşmak pozisyon gereği boyun fıtığının oluşmasına ortam hazırlamaktadır.
 • Cep telefonu kullanıldığı zaman sürekli ileriye bakmaktan dolayı oldukça yaygın görülen cep boyun hastalığına neden olmaktadır.


Cep Telefonunun Zararlarına Karşı Alınması Gereken Önlemler:

 • Cep telefonunuzla olabildiği kadar konuşmaları kısa tutun.
 • Cep telefonunuzu bir oyun oynama aracı haline getirmeyin. Özellikle çocukların bu alışkanlığı kazanmalarının önüne geçin.
 • Cep telefonu, en fazla radyasyonu ilk arama yapma esnasında yaymaktadır. Bunun için hem ararken hem de telefona cevap verirken bu esnada telefonu mümkün olduğu kadar kulaktan uzak tutun.
 • Cep telefonuyla uzun süreli konuşmalarda telefonu sürekli aynı kulakta tutmayın. Arada bir değiştirin.
 • Arkadaş ortamlarında telefonunuzla aranıza mesafe koyun.
 • Uyurken uyku fizyolojinizin bozulmaması için cep telefonunuzu yataktan uzak tutun. Hatta yatak odasından çıkarın.
 • Cep telefonlarını belinizde ve cebinizde değil, çantanızda taşıyın. Vücudunuzdan oldukça uzak tutun.
 • Sağlıkları ve sosyal gelişimlerine olumsuz etkileri nedeniyle çocuklarınızın cep telefonuyla zaman geçirmesinin önüne geçin.
 • Trafikte cep telefonunuzla ilgilenmeyin. Araç kullanırken ya da karşıdan karşıya geçerken telefonunuza bakmayın.
 • Cep telefonunuzu kulaklıkla, en kötü ihtimalle uygun ortamlarda hoparlör açarak kullanın.
 • Atmosferdeki benzin buharının cep telefonundan gelen radyasyondan etkilenmesi sonucu yanma ve patlamaların olmaması için cep telefonunu benzin istasyonunda ve LPG dolum alanı yakınında kullanmayın.
 • Uzun süreli telefon kullanımında gözlerinizin sağlığı için her 20 dakikada bir 20 saniye gözlerinizi dinlendirin.
 • Vücut duruşunuzun bozulmaması için boyun ve sırt egzersizlerinizi ihmal etmeyin.
 • Cep telefonu kullanırken ellerinizin temiz olmasına dikkat edin. Cep telefonun bakteri yuvasına dönebileceğini unutmayın.
 • Cep telefonunuzu alkol bazlı mendillerle belli aralıkla temizleyin.
 • Ailenizi ve yakın çevrenizi cep telefonunun neden olduğu zararlar konusunda bilinçlendirin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder